IL Bjørnar støttar kunstgras på Arna Idrettspark

Hovudstyarna_idrettsparkret i IL Bjørnar behandla på møte 23.februar 2017 kva som skulle vere idrettslagets haldning til val av banedekke på Arna Idrettspark. Følgjande vart vedtatt: IL Bjørnar støttar Arna-Bjørnar Fotballs ønskje om å legge kunstgras på hovudbanen på Arna Idrettspark og anlegge kastfelt ved sida av anlegget. Dette er etter styrets syn den beste og mest realistiske måten å sikre ei nødvendig auke i breiddeaktiviteten på anlegget. Styret legg samstundes vekt på at det bør finnast best mulige måtar å legge til rette for sambruk, slik at det er mulig å drive fotball- og friidrettsaktivitet parallelt.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Publisert i Klubbinformasjon