Sjå sakene til årsmøtet 2018

Torsdag 22.februar kl 1900 er det årsmøte i IL Bjørnar, Bjørnar Handball og Bjørnarhallen. Årsmøtet finn stad i Bjørnarhallen, og alle medlemmar frå 15 år er velkomne. Vi oppmodar alle som kan til å bli med der vegen vidare for klubben vert bestemt. Saksliste, årsmeldingar og andre sakspapir finn du under.

Saksliste årsmøte 2018:

 1. Godkjenne dei som har stemmerett
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar
 3. Velje dirigent, referent og 2 medlemer til å skrive under protokollen
 4. Handsame idrettslaget si årsmelding, irekna gruppeårsmeldingar
 5. Handsame idrettslaget sin rekneskap i revidert stand
 6. Handsame forslag og saker
  – Orientering om ny driftsmodell for Bjørnarhallen og framtida for hallstyret
  – Orientering om utbygging av Bjørnarhallen
  – Orientering om skisse til framtidig organisering av Allianseidrettslaget Arna-Bjørnar
 1. Fastsetje medlemskontingenten
 2. Vedta idrettslaget sitt budsjett
 3. Handsame idrettslaget sin organisasjonsplan
 4. Gjere følgjande val:
  – Leiar og nestleiar
  – 5 styremedlem og 1 varamedlem.
  – Andre val i høve til organisasjonsplan
  – Representantar til ting og møte i dei organisasjonane som idrettslaget har representasjonsrett
  – Valkomité med leiar og 2 medlemer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Sakspapir til nedlasting:

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Publisert i Klubbinformasjon