Ballsidighet

Ballsidighet er eit idrettstilbod som starter frå hausten det året ein fyller seks år til og med det året ein fyller ti. Innanfor Idrettslaget Bjørnar skal aktive i denne aldergruppa drive med både fotball, handball og andre ballidretter. Målet er å gje barn positive erfaringer med ball og trening samt å utvikle ein allsidig koordinasjon, motorikk og forståing av idrett. Ballsidighetslaga får i tillegg vere supersupportarar kvar sin gong i sesongen på elitelaget sine kampar kor spelarane får springe inn på banen sammen med damespelarane.Om du har lyst til å delta på dei nye laga som startar denne hausten, jenter og guttar fødd 2008, kan du søke nærare informasjon frå Bjørnar-kontoret
Telefon: 55 26 60 88
E-post: post@bjornar.no
Informasjon til nye ballsidighetslag (word-fil)

Retningslinjer for Ballsidighet (word-fil)

Ny handbok for lagleiar, trenar og miljøkontakt

G96_Stord_09Bjørnar Handball og Arna-Bjørnar Fotball samarbeider tett om å gje alle barn eit mangfaldig aktivitetstilbod gjennom Ballsidighet. For at barna skal trivst, og oppleve idrettsglede og meistring er kvart lag avhengig av at foreldre stiller opp som trenarar, lagleiarar og miljøkontaktar. Informasjonshandboka til dei som fyller desse rollene er no oppdatert og ute her på bjornar.no.<