Turneringsreglement

REGLER J/G 10-16 ÅR (Se regler for Minihåndball lenger nede) 

Spilletider:

I innledning og i sluttspillet til og med semifinalen:

J/G f.2008-2007                              1x 15 minutter

J/G f.2006-2004                              1x 20 minutter

J/G f.2003-2002                              1x 25 minutter 

I A – og B finalene

J/G f.2006-2002                              2x 15 min. m. 5 minutters pause


Timeout:
Det blir ikke anledning til å ta timeout i turneringen. 

Ved kampstart: Lagene skal være ved spillebanen 5 minutter før kampstart. Samtlige lag skal medbringe forskriftsmessig kampball. Det laget som er nevnt først i terminlisten, begynner med ballen og spiller fra det målet som ligger til venstre for sekretariatet. Det laget som er nevnt sist, plikter å sørge for at det ikke blir draktkollisjon

Puljespill:
Ved poenglikhet i puljespillet avgjøres rekkefølgen slik:

  1. Poeng i innbyrdes kamper
  2. Målforskjell i innbyrdes kamper
  3. Flest scorede mål i innbyrdes kamper
  4. Målforskjell i samtlige kamper i puljen
  5. Flest scorede mål i samtlige kamper i puljen
  6. Loddtrekning

Lag som ikke møter til en eller flere av de innledende kampene, kan ikke gå videre og lagets resultater teller ikke. Trekker et lag seg før puljen er ferdigspilt og tabellen ferdig utregnet, blir rekkefølgen i puljen bestemt ved hjelp av resultatene mellom de gjenværende lagene i puljen. Trekker et lag seg etter at tabellen er ferdig, beholder lagene sine opprinnelige plasseringer.

I J/G født 2007-2008 spiller alle lag minst tre kamper og det arrangeres ikke sluttspill.

Sluttspill: Ved uavgjorte kamper i sluttspillet avgjøres kampene ved ”sudden death” på følgende måte: Det foretaes loddtrekning om hvilket lag som skal ta avkast. Det laget som får det første målet vinner. Hvis avgjørelsen ikke foreligger etter 5 minutters spill, blir resultatet avgjort ved straffekastkonkurranse i følge NHF sine regler for J/G født 2002-2003 og ved myntkast i de øvrige klassene.

Dommere: Kampene i klassene fra og med J/G født 2002 til og med 2006 ledes av godkjente aktive dommere fra NHF Region Vest-Norge.

Jury og protester: Det oppnevnes en jury på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Denne behandler eventuelle protester. Den skriftlige protesten må leveres turneringsledelsen umiddelbart etter kampslutt. Protestgebyr: 700 kr.

Deltakere: Hvis et lag har påmeldt flere lag i samme årsklasse kan en spiller kun delta på et av lagene. Dette gjelder for J/G født 2006 eller eldre. Før første kamp i turneringen skal det leveres navneliste over samtlige ledere og spillere på laget. Listen ajourføres hvis nye spillere kommer til.

Vi presiserer at ved klubbskifte kan ikke spilleren delta for sin nye klubb før NHF har publisert overgangen

Ordensregler: All bruk av alkohol er forbudt. Garderober skal forlates i den stand man fant dem i. Lederne er ansvarlig for at lagene rydder etter seg. Vi minner om at kun tubeklister er tillatt, og da kun for J/G f.2002 og J/G f.2003.

 

REGLER FOR MINIHÅNDBALL

Spillebanen er 20 meter lang og 12 meter bred. Målfeltlinjen er 4,50 meter fra mål og frikastlinjen trukket på 6 meter. Straffekast tas fra 5 meters merket. Målet er innvendig 2,40 meter bredt og 1,60 meter høyt.

Spilletid 1×15 minutter. Det benyttes minihåndball (ball 0) for J/G 9 og mikrohåndball (ball 00) for de som er yngre. Det laget som er nevnt først spiller fra tribunen. Det laget som er nevnt sist sørger for at det ikke blir draktkollisjon.

Omgangen starter med avkast fra banens midtpunkt. Etter scoringer er det utkast fra mål. Lagene består av 8 spillere, men det er bare 3 utespillere og 1 målvakt på banen, -4 spillere er innbyttere. Målvakten (har lov) bør bevege seg over midten av banen. Alle på laget skal spille tilnærmet like mye. Alle på laget kan spille målvakt i løpet av kampen.

Innbytte skjer der det er mest praktisk. Det foretas utkast fra målvakten etter at ballen har passert kortlinja. Det tas ikke hjørnekast. Utvisninger brukes bare i begrenset omfang og er bare personlig. Det vil si at laget umiddelbart kan sette inn en annen spiller på banen. Etter to minutter er den utviste spiller spilleklar igjen.

Det skal alltid gis advarsel eller tilsnakk før utvisning. Det brukes ikke gule og røde kort. For nybegynnere skal oppdekking foregå mellom målfeltlinja og frikastlinja. Tett markering er ikke tillatt. Dette er en vanskelig avveining. Eldre spillere oppfordres til offensivt forsvarsspill. Lagledere og dommer bør derfor i felleskap bestemme om ”fisking” er tillatt. Det er et mål at hver enkelt spiller skal ha mange ballkontroller. Gjentatte kontringer og/eller stor dominans fra en enkelt spiller bør derfor begrenses. Laglederne er ansvarlig for at det blir jevne kamper og at alle spillerne får en god opplevelse på banen.

Reglene om 3 skritt, 3 sekunder og feil fanging av ballen håndheves bare i de tilfeller hvor spilleren eller laget har hatt stor fordel av feilen. Mål skal bare godkjennes når skuddet er avlevert fra forsvarende lags banehalvdel. Det betyr, at det etter at laget vinner ballen, er nødvendig å spille ballen inn på motstandernes banehalvdel før skudd avleveres. Dette kan skje via pasninger eller dribling.

Fysisk kontakt skal unngås. Dommerne skal dømme frikast for dette. Dersom det er en bevisst overtredelse skal det dømmes straffekast, for forseelser over hele banen. Straffekastet skal helst tas av den spilleren som ble taklet. Forøvrig skal det dømmes etter vanlige håndballregler og sunn fornuft.

Husk: Dommerne skal være barnas hjelper.