Barn = Ballsidighet

Ballsidighet er et idrettstilbud som starter frå høsten det året barnet fyller seks år til og med det året en fyller ti. Innenfor Idrettslaget Bjørnar skal aktive i denne aldergruppen drive med både fotball, handball og andre ballidretter. Målet er å gi barn positive erfaringer med ball og trening samt å utvikle en allsidig koordinasjon, motorikk og forståing av idrett. Ballsidighetslagene får i tillegg være supersupportarar hvar sin gong i sesongen på seniorlagene sine kampar hvor spillerene får springe inn på banen sammen med dame- og herrespillerne. Om du har lyst til å delta på de nye lagene som starter neste høst, jenter og gutter født 2011, kan du søke nærare informasjon frå Bjørnar-kontoret

Telefon: 55 26 60 88
E-post: post@bjornar.no

Informasjon til nye ballsidighetslag (word-fil)

Retningslinjer for Ballsidighet (word-fil)

Ny håndbok for lagleder, trener og miljøkontakt

Bjørnar Håndball og Arna-Bjørnar Fotball samarbeider tett om å gi alle barn et mangfoldig aktivitetstilbud gjennom Ballsidighet. For at barna skal trives, og oppleve idrettsglede og meistring er hvert lag avhengig av at foreldre stiller opp som trenere, lagledere og miljøkontakter. Informasjonshåndboka til dei som fyller disse rollene er no oppdatert og ute her på bjornar.no