Lagleder/Miljøkontakt

Nyheter

Alle for én Bjørnar for alle Bjørnar for alle Bjørnar for alle Bjørnar for alle

Informasjon

Under ligger lenke med masse informasjon som hver enkelt lagleder bør sette seg inn i.

Mer informasjon:
https://www.handball.no/regioner/region-vest/praktisk-info/praktiske-verktoy/spilltilbudet2/

https://ta.nif.no/

Administrer laget ditt via TurneringsAdmin.

Funksjoner:
– Legge inn spillerstall

– Redigere kamptropp

– Terminlister

– Resultatregistrering

– Administrere mine lag

– Melde på lag

– Påmeldte lag

– Søke om omberammning (flytte kamp)

– Klubbens hjemmebaner

Mer informasjon:
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/brukerveiledninger/brukerveiledning-turneringsadmin/lagleder-i-ta/

App

Min Håndball er appen du bør skaffe deg.

Funksjoner:
Trener/lagleder kan «melde på spillere til kamp» – dvs spillere som finnes i spillerstallen Spillere kan også selv «melde på» / «melde av» seg selv. På denne måten fylles kamprapporten ut “av seg selv” og kan skrives ut ferdig fra TurneringsAdmin eller handball.no.

Dersom du er registrert som lagleder/trener eller spiller i spillerstall på et lag, kommer lagene automatisk opp under “Mine lag”.

Mer informasjon:
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/praktiske-verktoy/min-handball/

Etter Norges Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet NIF § 2-2, nr. 2, skal alle transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner bokføres på en fullstendig måte i regnskapssystemet. Det innebærer at alle utgifter og inntekter knyttet til lagene i klubben må inngå i totalregnskapet.

Fra 2010 har frivillige organisasjoner fått mva-kompensasjon ved kjøp av varer og tjenester etter en prosentvis avkortning. Med alle lags økonomi inn i hovedregnskapet vil dette bidra til at Bjørnar sitter igjen med større mva-kompensasjon, og til størst mulig økonomi for idretten totalt sett i Norge.

For lag tilknyttet Bjørnar innebærer dette i praksis at alle økonomiske transaksjoner skal gå via en bankkonto i Bjørnar i stedet for via en privat konto tilhørende lagets kasserer eller lagleder.

Hovedregelen er at det ikke i noen sammenheng tillates egne bankkonti i regi av privatpersoner for økonomiske transaksjoner i lagene. Alle utgifter som skal belastes laget skal utstedes til og utbetales fra Bjørnar, og alle inntekter til laget skal faktureres/innkreves fra Bjørnar.

Mer informasjon:
bjornar.no/lagkasse

I Bjørnar Håndball har vi noen cuper 

Vårspretten:
Vårspretten er blant årstidens sikreste tegn og byr på håndballglede for gutter og jenter en hel måned i Bjørnarhallen og Haukelandshallen. Turneringen er arrangert av Bjørnar Håndball, og alle våre lag har gratis påmeldingsavgift. Mer informasjon https://www.vårspretten.no/


HaFo turneringen:
HaFo turnering er en turnering hvor våre ballsidighetslag får muligheter å spille 1. omgang med håndball og 2. omgang med fotball. Denne turneringen arrangeres sent høst tidlig vinter og er i Bjørnarhallen. Mer informasjon kommer på nettsiden og våre SoMe kanaler.


Handballfestivalen:
Handballfestivalen arrangeres pinsehelgen på Stord, dette er en turnering Bjørnar Håndball betaler påmeldingsavgiften for våre lag. Vi har et ønske om at dette skal være turneringen som vår klubb felles drar til. Her forsøker vi å arrangere felles busstur tur/retur for våre spillere, og at vi bor på skole sammen med andre lag i klubben.

Mer informasjon: https://www.facebook.com/handballfestivalen/?ref=page_internal

Søknad om støtte til turnering/cup

Lag kan søke om støtte til å reise på turnering, dette gjøres til post@bjornar.no 

For lag som er for gammel til å reise til Stord gir klubben støtte til en annen turnering. 

Klubben krever at alle trenere, veiledere og lagledere leverer inn politiattest. Hvert fjerde år sendes ny politiattest inn til klubben.

Det gjøres på: post@bjornar.no

Hvordan gjør vi det?

 

Informasjon til lagledere, trenere og miljøkontakter på Ballsidighetslag. Ballsidighet er den aktiviteten de yngste begynner med i klubben vår. Dette betyr at barn i alderen 6-10 år spiller både fotball og håndball. I ballsidighetsboken får man informasjon som hva ballsidighet er, retningslinjer og vedlegg.

Klikk her for Ballsidighetsbok 

 

Informasjonsbank fra Norges Håndballforbund

Det sier seg selv at små hender og korte armer og bein ikke passer inn i det voksne håndballspillet. Derfor må vi tilpasse banestørrelse, målet, ballen og reglene forøvrig, slik at barna opplever mestring gjenom tilpassede utfordringer. Spillet i Barnehåndball bør skille seg fra det ferdige spillet og det bør være en naturlig progresjon i forhold til utfordringer, vanskegrad, kompleksitet osv. Spillet vi tilbyr barna må gi stor grad av involvering og ikke minst ballkontakt. De konkurranseformene vi tilbyr er derfor helt avgjørende. 

Besøk nettside: https://www.handball.no/regioner/region-vest/kampaktivitet/barnehandball/

https://www.learnhandball.com/no og APP

Gode håndballøvelser for hele sesongen – tilpasset alder og nivå

Det ideelle verktøyet for alle håndballtrenere – enten du er helt ny eller svært øvet. Learn Handball hjelper deg å gjennomføre gode og utviklende treninger hele sesongen – så klart tilpasset din aldersklasse og nivå.

Funksjoner:
– Komplette treningsplaner

– Stort øvelsesbibliotek

– Lær av håndballstjerner

– Resultatregistrering

– Håndballtrenere i verdensklasse

– Alltid full oversikt

Ta kontakt med stephanie@bjornar.no for å få tilgang. I mailen må det stå årskull for de lagene du er trener for. Det trengs og fullt navn fra trener.

Mer informasjon:
https://info.learnhandball.com/

Supesupporter er ett ballsidighetslag fra Bjørnar som får lov å være med seniorlagene våre på kampdag når vi har hjemmekamper. De skal være med på oppvarmingen, ca. 10 min og alle spillerne får tildelt sin spiller som de forholder seg til den dagen og løper inn med. I pausen får de gå i kiosken og hente seg en Vaffel og Saft. Spillerne må møte opp 1 time før kampstart

Ønsker ditt lag å være supersupporter?
Hvis ditt minilag ønsker å være supersupporter, kan forespørsel sendes inn til post@bjornar.no

Gjeldene retningslinjer for aldersbestemte lag i Bjørnar Håndball

• Enkelt lag kan inngå avtaler med bedrifter om sponsing av bekleding eller aktiviteter for laget.

• Før lagene oppretter kontakt med bedrift/sponsor skal de informere
markedsansvarlig i klubben om dette og få godkjenning før kontakt med bedrift
opprettes.

• Har klubben allerede avtale med bedrift, eller bedriften er i samme bransje som en av våre general- eller hovedpartnerne kan det være grunn for å avslå ønske om å inngå lag-sponsing.

• Avtaler med enkeltbedrifter som sponser enkelt lag kan ikke ha en økonomisk ramme som over-stiger 20 000 kroner. Skal avtaler som har en større ramme enn dette inngås, skal markedsansvar-lig i klubben delta i prosessen, og slike avtaler skal i hovedsak sikre en fordeling av midler også til hovedklubb.

• Før avtaler med bedrifter om lag-sponsing signeres, skal avtalene sendes til markedsansvarlig i klubben for godkjenning.

• Trykk skal ikke plasseres på spillerdrakter, (egne retningslinjer for seniorlagene, og/eller etter avtale med markedsansvarlig).

• Trykk kan plasseres på overtrekk og annet klubbtøy, men skal ikke komme i konflikt med trykk fra klubbens general, eller hovedpartnerne.

• Etter avtaleinngåelse står klubbens markedsansvarlig fritt til å kontakte bedrift med forespørsel om videre avtale på klubbnivå.

Alle våre lag skal få utdelt utstyr som gjør at treninger og kamper kan gjennomføres

• Medisinbag; har ikke ditt lag fått det utdelt send mail til: stephanie@bjornar.no. 

Går dere tom for f.eks. tape eller ispose kan dere gå innom Bjørnarhallen i ukedager mellom 16:00 til 20:00 og snakke med hallvakt.

 • Drakt: er det for små drakter, eller mangel kontaktes Maria fra barnestyret: maria.langesæter@gmail.com

Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle og idretten skal være en trygg arena for alle som deltar. Vold og trusler er ikke forenelig med idrettsglede. Rasisme og diskriminering er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål. Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett.

Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til. 

Som voksen ansvarsperson for barn og ungdom i idrettslaget Bjørnar skal du:

 • • Levere politiattest 
 • Melde inn til klubben når det kommer inn nye voksne rundt laget, slik at alle får registrert godkjent politiattest
 • Ta ansvar for at alle har det bra og at alle er inkludert
 • Være bevisst ditt samfunnsansvar som voksen i klubben
 • Være tydelig og bevisst på din rolle – Du er en voksen ansvarsperson og rollemodell
 • Være varsom på signal fra spillere og fra andre voksne rundt laget 
 • Sikre at all aktivitet i klubben foregår i et rusfritt miljø 
 • Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i idrettsmiljøet

 

Hva bør du reagere på?

 • Om voksne har en tilnærming til barn / ungdom som du synst er unormal eller i grenseland
 • Voksne som ofte setter seg selv i alenetid med enkeltspillere eller utvalte grupper av spillere
 • Dersom barn / ungdom brått endrer oppførsel 
 • Dersom barn / ungdom brått uttrykker noe som ikke er normalt for det aktuelle barnet
 • Barn / ungdom som ofte klager over fysiske smerter utan at du ser at det er en god forklaring på det
 • Barn / ungdom som har merker på steder der det er unaturlig å få skader
 • Barn / ungdom som brått slutter uten at du har fått signal om det tidligere

 

Når skal du ta kontakt med IL Bjørnar?

 • Dersom du har konkret mistanke om seksuell trakassering, overgrep, vold, trusler, rasisme eller diskriminering skal en varsle om dette, uavhengig av kva rolle man har. I Bjørnar er det styreleder, samt leder for herregruppen og leder for damegruppen som er saksansvarlig for oppfølging av varsler. Disse kan kontaktes direkte og/eller en kan henvende seg via post@bjornar.no 
 • Klubben vil ta alle innmeldte saker på alvor og at de vil bli fulgt opp både i henhold til Norges idrettsforbund (NIF) veileder, men også de saksbehandlingsreglene som finnes i arbeidsmiljøloven og arbeidsrettslig praksis 
 • Det vil minimum delta to personer av de nevnte ledere i klubben for å ivareta saksbehandling. Det vil bli innhentet råd fra rådgiver i NIF innen aktuelle tema og arbeidsrettslige råd og hensynta disse før vedtak fattes

 

Disse retningslinjene og veilederne skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på trakassering og overgrep, vold og trusler, rasisme og trakassering i idrettssammenheng; 

 • Lenke til retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep
 • Lenke til veileder for håndtering av vold og trusler
 • Lenke til veileder for håndtering av rasisme og diskriminering
 • Støttemateriell: Trenerens ansvar film 1, film 2, film 3, film 4 og film 5
 • For mer informasjon om bakgrunn, fakta, forebygging og oppfølging vises det til www.idrett.no

PDF med samme tekst her: Retningslinjer IL Bjørnar – trakassering og overgrep, vold og trusler, rasisme og trakassering

 

Dugnad i hall

Personer på dugnad:
– 1 person til tidtaker
– 1-2 person(er) til Fair-playvert, helst to personer hvis det brukes mer enn 1 bane
– 1 person til billett
– 3 personer til kiosk

Oppmøte: 
Hvis det er første kamp i hallen:
– Minimum 1 time før for de som er Fair-play vert, kiosk og billett
– Minimum 30 minutter før  for de som er tidtaker

Hvis det kamper før dugnaden:
– Minimum 15 minutt før for de som er Fair-play vert, kiosk og billett
– Minimum 10 minutter før  for de som er tidtaker

Kampene spilles uten mål.

Når du/dere kommer:

–  Sett på kaffe i kanne.
– Sett pølser i pølsekoker, og pølsebrød i stekepose og i ovnen på svak varme.
– Klargjør mat og drikke som skal i kjøl.
– Sett opp Zettle/kassesystemet.

Når du/dere er ferdig med dugnad:
– Sett redskaper og utstyr til vask i oppvaskmaskinen.
– Skyll gjennom kaffetraktene.
– Tøm vannet i pølsekokeren.
– Legg kioskvarer på plass i skap og kjøl.
-Kost gulv.
– Kast søppel.

Alt som betales for skal føres i kassesystemet.

Skapet i kiosk skal ikke overfylles, helst hold det så minimalt som mulig, går det tomt for noe så er det i matlageret ved garderobene.

Sørg for at det ryddes og vaskes så godt som mulig.

Hallvakten er tilgjengelig i hallen, og kan besvare på en del spørsmål, ikke nøl med å spørre.

Fair Play-vertens oppgaver:

Før kamp:

 • Ønske spillere, trenere og dommere velkommen til kamp og oppfordre til god stemning og Fair Play, eventuelt henvise til garderobe
 • Sørge for at lydfil/video med Fair Play-budskap avspilles før kamp eller at speaker leser opp «Fair Play-tekst» (se teksten nederst i saken)

Under kamp:

 • Være godt synlig i hall og på tribuneområde og fremme god sportsånd.
 • Sørge for at alle får en positiv opplevelse. Om det skulle være nødvendig, ta tak dersom noen ikke opptrer som ønskelig, på eller utenfor banen. Henvise til “Fair Play”.
 • Ha ekstra oppmerksomhet på uønsket adferd mot dommere.
 • Følge med på om det filmes/streames fra tribunen – HUSK! det er ikke tillatt uten samtykke. Og ikke i det hele tatt under 15 år.  

Etter kampen:

 • Dersom det oppstår uønskede hendelser som ikke er forenlig med Fair Play – meld fra til klubben/klubbstyret og be de ta saken videre med regionen dersom det er nødvendig.

Personer på dugnad:
– 1 person til tidtaker
– 1-person til Fair-playvert
– 1 person til billett
– 3 personer til kiosk

Oppmøte: 
Hvis det er første kamp i hallen:
– Minimum 1 time før for de som er Fair-play vert, kiosk og billett
– Minimum 30 minutter før  for de som er tidtaker

Hvis det kamper før dugnaden:
– Minimum 15 minutt før for de som er Fair-play vert, kiosk og billett
– Minimum 10 minutter før  for de som er tidtaker

Kampene spilles uten mål.

Når du kommer:

–  Sett frem kasseapparatet  
– Ta frem et oppgjørsark fra skapet.
– Skriv startnummer på billettblokkene. 
– Sett opp Zettle/kassesystemet.

Når du/dere er ferdig med dugnad:
– Skriv ned sluttnummer på billettblokken i oppgjørsskjema.
– Tell over kontanter.
– Rydd billettbordet.

Hallvakten er tilgjengelig i hallen, og kan besvare på en del spørsmål, ikke nøl med å spørre.

Personer på dugnad:
– 1 person til tidtaker
– 1 person til live-føring
– 1-person til Fair-playvert
– 1 person til billett
– 3 personer til kiosk

Oppmøte: 
Hvis det er første kamp i hallen:
– Minimum 1 time før for de som er Fair-play vert, kiosk og billett
– Minimum 30 minutter før  for de som er tidtaker

Hvis det kamper før dugnaden:
– Minimum 15 minutt før for de som er Fair-play vert, kiosk og billett
– Minimum 10 minutter før  for de som er tidtaker

 

Informasjon kommer