Frivillighetsprisen

Pris for ekstraordinær frivillig innsats i Idrettslaget Bjørnar.

Frivillighetsprisen kan gå til en enkelt person eller flere personer, ett lag eller flere lag, en dommer eller flere dommere, dommeransvarlig, en gruppe (seniorgruppen eller barne-og ungdomsgruppen) eller et utvalg (markedsutvalg, arrangementgruppen eller sportslig utvalg) som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Nominasjon til idrettslaget Bjørnar sin Frivillighetspris 2022 åpnes 20.oktober og du vil da få mulighet til å nominere ditt forslag. Benytt tiden frem til vi åpner til å reflektere på og å verdsette alt det frivillige arbeidet som legges ned rundt våre enkelt utøvere, lag og grupper.

Frist for innmelding med nominasjon til forslag til prisvinner er 24.november. Send ditt forslag med din begrunnelse til post@bjornar.no. Husk å angi i emne-feltet; «Nominasjon Frivillighetsprisen 2022».

Vinner av Frivillighetsprisen vil bli presentert i Bjørnarhallen søndag 5.desember 2022 ifm vanlig kampavvikling. Hold av dagen!

Om prisen – hvem kan få prisen? 

Bakgrunn for prisen er å verdsette og å skape engasjement, samt å fremme frivillig innsats. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. Juryen til Frivillighetsprisen ledes av styret i IL Bjørnar.