Retningslinjer for kamp i Bjørnarhallen

Redigert 14.01.22

Regjeringen har innført nye smitteverntiltak gjeldende fra og med 14. januar. For håndballens del vil dette innebære følgende:

 • Påbud om bruk av munnbind for publikum.
 • På arrangementer (dvs. kamper) kan det være 30 personer til stede uten tilviste plasser. I tillegg til de 30 kommer spillere og nødvendig støttepersonell (dommere, sekretariat, nødvendig arrangørstab og inntil 1 foresatt per barn for de yngste).
 • På arrangementer (dvs. kamper) kan det være 60 personer til stede med fast tilviste plasser.  Med faste, tilviste sitteplasser menes at publikum kjøper billetter til bestemte nummererte plasser eller verter viser til plasser, og at publikum sitter på en fast plass under hele arrangementet. Dette vil kun bli brukt under hjemmerunden i Lerøyserien.
 • Publikum registrerer seg via “I´m Here” når de kommer til hallen
 • Lag fører samtlige utøvere og trenerteam i TA (TurneringsAdmin)
  Lag som ikke bruker TA, registrer seg via “I´m here” i hallen.

Garderober kan brukes
Lag som trener i Bjørnarhallen går inn hovedinngangen og ut porten 

Under 20 år
 • Ved innendørs aktivitet er anbefalt gruppestørrelse omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort.
 • Ordinær trening med nærkontakt i grupper på ca. 20.  Flere grupper kan trene samtidig så lenge gruppene kan holdes adskilt (min. 2 meter).
Over 20 år
 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand.
 • Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
 
 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Vaksiner deg
 • Hold deg hjemme ved sykdom
 • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Tilleggsinformasjon

Kampene i Bjørnarhallen fra 13 år og opp vil bli streamet, og er tilgjengelig på Bjornarlive.no

Hvis lag ikke godkjenner at vi streamer kampene deres, så må vi få tilbakemelding om dette minimum tre dager før kamstart.

Ellers så forholder vi oss selvsagt til https://www.handball.no/nyheter/2021/ny-koronainfo-for-handball-norge/