Avslutning av treneravtale

Foto: Bygdanytt

Bjørnar Håndball melder med dette at Ivica Riminic og Bjørnar Håndball er blitt enige om å avslutte avtalen der Ivica har stilling som hovedtrener for Herre 2. divisjon til Bjørnar Håndball.

De store konsekvenser Korona pandemien har hatt for muligheten for trening og kampaktiviteten for seniorspillere har ført til store utfordringer også for trenerteamet rundt herrelaget vårt. Seniorspillerne i klubben som er over 20 år har knapt fått trent de siste 9 mnd.  Dette har ført til at de planer og ønsker en hadde for sesongen ikke har kunnet gjennomføres. Det har også vært utfordrende å gjennomføre treninger for de yngre spillerne og samtidig ta hensyn til trenere og teamet rundt laget som er i risikogruppen for korona. 

Etter drøftinger mellom trenerteam og klubb ble en enige om at en avslutning av avtalen var totalt sett det beste for klubb og for trenere.

Bjørnar Håndball vil nå rette alt fokus mot å etablere et nytt godt trenerteam rundt de spillerne som fortsatt kan trene. Og vi vil også jobbe for at et nytt team står klart når de over 20 år i seniorgruppen igjen kan begynne å trene og etter hvert spille kamper.  

Bjørnar Håndball takker Ivica for det gode arbeidet han har lagt ned for klubb, lag og spillere. Og vi ønsker han lykke til i sin videre trenerkarriere.

For Bjørnar Håndball
Nils Magne Garnes, Styreleder