Barn = Ballsidighet

Barn = Ballsidighet

Ballsidighet er et idrettstilbud som starter fra høsten det året barnet fyller seks år til og med det året en fyller ti. Innenfor Idrettslaget Bjørnar skal aktive i denne aldergruppen drive med både fotball, handball og andre ballidretter. Målet er å gi barn positive erfaringer med ball og trening samt å utvikle en allsidig koordinasjon, motorikk og forståing av idrett. Ballsidighetslagene får i tillegg være supersupporter hver sin gang i sesongen på seniorlagene sine kamper hvor spillerene får springe inn på banen sammen med dame- og herrespillerne. Om du har lyst til å delta på de nye lagene som starter neste høst, kan du søke nærmere informasjon fra Bjørnar-kontoret

Telefon: 55 26 60 88
E-post: post@bjornar.no

 

Ny håndbok for lagleder, trener og miljøkontakt

Bjørnar Håndball og Arna-Bjørnar Fotball samarbeider tett om å gi alle barn et mangfoldig aktivitetstilbud gjennom Ballsidighet. For at barna skal trives, og oppleve idrettsglede og meistring er hvert lag avhengig av at foreldre stiller opp som trenere, lagledere og miljøkontakter. 

Klikk her for Ballsidighetsbok