Rema 1000 Håndballskole

Håndballskole for barneskolen

I år som før arrangerer vi håndballskole i vinterferien for barn 6-12 år (1. – 7. trinn) med våre seniorspillere som instruktør

Håndballskolen er et tilbud til alle, enten du allerede spiller håndball, eller har lyst til å prøve for første gang. Barna blir inndelt i grupper etter alder og hvor mye man kan om håndball fra før. Det legges opp til allsidig trening og lek, med fokus på at barna skal ha det gøy. Håndballskolen varer i tre dager (man, tir og ons) fra kl. 09.00 til 15.00. De vil bli servert lunsj hver dag og litt frukt som mellommåltid.

Blir du med på REMA 1000 Håndballskolen får du i tillegg til mye moro, en utstyrspakke med egen håndball og t-skjorte, i tillegg til et diplom.

 
Planen alle dager er:
09:00 – 10:45 Økt
 
10:45 – 11:00 Frukt
 
11:00 – 12:45 Økt
 
12:45 – 13:30 Lunsj
 
13:30 – 15:00 Økt
 

Pris 500,- for tre dager

Inkludert frukt, lunsj og utstyr

Betaling gjøres første dagen på håndballskolen i Bjørnarhallen.

Inkluderingstiltak i Bjørnar:

Idrettslaget Bjørnar sitt overordnede mål er å skape engasjement og jobbe for sportslig tilbud til alle innenfor sunne økonomiske rammer. Vi ønsker å holde kostnadsnivå for den enkelte så lav som mulig. Vi ønsker som klubb å unngå at barn i verste fall slutter i idretten eller ikke får mulighet til å delta i idretten som følge av vanskelig familieøkonomi. Det har en kostnad å drive idrett. – Men kostnaden når barn blir ekskludert kan være langt høyere for den det gjelder, samfunnet og for idrettslaget i form av manglende rekruttering og frafall.

I idrettslaget Bjørnar har vi derfor vedtatt at for de foresatte som føler på anstrengt familieøkonomi skal kunne sende epost til idrettslaget ved post@bjornar.no og i denne oppgi navn på deltaker og at det søkes om fri deltakeravgift. Melding som sendes til post@bjornar.no behandles fortrolig. NB! Påmelding gjøres fortsatt på egen lenke som angitt «her».

Trenere og miljøkontakter anmodes om å videre bringe dette til foresatte til spillere for de ulike lag. Håndballskolen er også et tilbud for de som ikke spiller på lag eller de som har lyst til å spille håndball for første gang. Disse er selvsagt også inkludert i dette tiltaket om å inkludere flest mulig, lengst mulig.  

Slagord: Alle for én Bjørnar for alle

Visjon: Idrett for alle – Håndball for alle

Formål: Idrettslaget Bjørnar sitt formål er å drive idrett som preges av Norges idrettsforbund sine organisasjons- og aktivitetsverdier og følgende grunnleggende veivalg: Leken, ambisiøs, ærlig og inkluderende

Grunnverdier: Alle i Idrettslaget Bjørnar skal på alle arenaer, gjennom sin framtreden og sine handlinger, etterleve Norges Håndballforbunds verdier som er; Begeistring, Respekt, Innsatsvilje og Fair Play.

Visjon, formål og grunnverdiene skal hjelpe oss til:

· å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre

· å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima

· å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel

· å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger

 

Foto: Bjørnar Media

Foto: Bjørar Media