Kjære Bjørnarmedlemmer

il bjørnar

I en klubb av IL Bjørnar sin størrelse er informasjonsbehovet stort. Det er mye positivt arbeid som skjer i klubben og det jobbes for å forankre og ha gode dialoger og prosesser rundt utfordringer og uløste oppgaver i klubben. Ledere for barne og ungdomsgruppene, seniorgruppene, og øvrige frivillige vil sammen med klubbens administrasjon bistå alle lag i trening- og sesongforberedelser. Klubben har nå sammen med de enkelte lag sikret en god påmelding til sesongen 21/22. Det er også påmeldt lag til kvalifisering i Bring og Lerøyserien med egne lag, og det er også inngått partnerskap med andre klubber, for å gi klubbens lag og spillere i denne alderen et tilbud i nasjonal serie. Klubben prioriterer å reetablere sportslig utvalg bestående av og ledet av klubbens frivillige. Det planlegges gjennomføring av barnelederkurs, trener 1 og trener 2 kurs for klubbens trenere og andre som ønsker slikt tilbud. Klubben vil sørge for at det gis en god gjennomgang av klubbens lisens innen Learn Handball, både på web og i app. Klubben jobber med å teste ut Rubic LagetMitt, som er en app for spillere, foreldre og trenere, og som vi håper vil bli et av flere nyttige hjelpemiddel for alle lag.

Med frivillige som ser viktigheten av å organisere barn og ungdom innenfor lagspill og håndball, og som gir av egen tid til dette arbeidet, skal vi fortsette med å være et livskraftig idrettslag i Arna. Håndball i Bjørnar skal oppleves som en energisk og utviklende aktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere, frivillige og foreldre alle kan delta aktivt, og der treningene og kampene kan følges av et entusiastisk publikum i Bjørnarhallen.

 

75 år

Det er i år 50år siden klubben for første gang startet arbeidet med planer om ny hall, som ble realisert i 1986. Klubben har ved nåværende styre, samt forrige styreleder, fått mulighet til å gi innspill og kommentarer til arbeidet som gjøres av Bergen kommune, arkitekter og prosjektet som jobber med utforming av ny Bjørnarhall. Vi er svært optimistiske for tilbudene som kan realiseres med ny hall.

Klubben blir i september 75år og et eget utvalg er nylig etablert for å planlegge en sportslig markering for klubbens medlemmer. Klubben er forsiktig optimist for at det skal være mulig å gjennomføre gode forberedelser for spillere og lag frem mot neste sesong og at vi da kan invitere til håndball for alle allerede rett etter sommeren.

Alle for én, Bjørnar for alle.

For klubbens rekrutt og seniorlag er klubben glad for at Oddvar Jakobsen har forlenget engasjement i klubben som hovedtrener for dame seniorlag og at Stephanie Børhaug vil være assistent trener og hovedtrener for jente rekrutt lag (17-20år). På herresiden ser klubben frem til at ny hovedtrener er på plass fra 1.juni. Ny hovedtrener vil ha hovedansvaret for både gutter rekrutt og seniorlag. Det jobbes også med å få på plass ytterligere støtteapparat rundt senior/rekrutt dame og herrelag. Nærmere detaljer og introduksjon om nye trenerteam vil komme. 

Det må imidlertid påpekes at det er et stort antall personer og trenere som har gjort og gjør en stor innsats i og rundt klubbens lag. Tusen takk til dere alle.

– Bjørnar Styret