GODT Å KOMME HJEM IGJEN TIL RØTTENE MINE

Etter noen telefoner/møter med sportslig leder i klubben, tok jeg en tur på Bergen cup for å se hva som rørte seg på rekrutterings siden i klubben. Der så jeg en spennende 2003 årgang, og bestemte meg der og da for at dette har jeg lyst å være med å utvikle. Jeg visste samtidig at der fantes noen litt eldre jente/damer i gruppen, som fortsatt hadde utviklings potensiale.

Mitt første inntrykk når vi startet opp i August måned, var at her er det mange kjekke jenter som er veldig klar for læring. Innsats og fokus var på plass, men det gjensto nok et stykke arbeid på det
fysiske, og når det gjelder selve forståelsen for spillet, både
individuelt og kollektivt.

Jeg tok raskt et møte med Sportslig leder i forhold til mine
observasjoner. Fortalte om måten jeg trodde ville være best for utviklingen i gruppen og for klubben. Hovedfokuset mitt her var tre punkter :

1.Vi må bruke tid.

2.Trivsel er grobunn for all vekst

3.Bygge team rundt laget. Her har jeg vært heldig og fått med Øystein og Lars.

Øystein med Hovedansvar Jenter-17/20, og Lars Jenter 03.
Hvor begge de to gruppene er en del av Damegruppen.

Her var klubben og jeg helt enige, og konsekvensen av dette ser jeg allerede, gruppen øker sakte men sikkert, og noen av de voksne jentene som har sluttet, er begynt å komme tilbake med et smil rundt munnen.

Når det gjelder resultater og plassering, er ikke jeg så opptatt av det, men jobber veldig mye med individuell utvikling, og trivsel. Og er helt klar på at ut av de fokusområdene, samt å spre god energi til hverandre, vil resultatene komme. Vi er allerede kommet lenger enn det jeg så for meg.

 

Oddvar Jakobsen
Dametrener
Bjørnar