Innkalling årsmøte 2020

Årsmøtet gjennomføres digitalt

Det innkalles herved til digitalt årsmøte i Microsoft Teams for IL Bjørnar, Bjørnar Håndball og Bjørnarhallen. Årsmøtet avholdes 19. mai 2020 kl. 19.00

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelsene gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Påmelding

Alle som ønsker å delta bes å registrere seg på denne lenken, innen 14 mai klokken 21:00.

Alle påmeldte med stemmerett vil få tilsendt lenke for å få tilgang til møtet samt årsmøtedokumenter og regnskap/budsjett før møtet.

Styringsgruppene henstiller til at de medlemmer som har spørsmål, kommentarer om å oversende disse på e-post før årsmøtet. Dette gjelder også om man ønsker å fremme kandidatar til tillitsverv (benkeforslag).

Innspill til årsmøtet sendes til post@bjornar.no innen 11. mai.

Velkommen til årsmøtet!

I.L. Bjørnar
for styret Thomas Garnes