John Halvor Sæle fikk utmerkelsen æresmedlem

Under pausen i herrekampen fikk John Halvor Sæle utmerkelsen æresmedlem.

Foto: BjørnarMedia

Mange år i Bjørnar

John Halvor Sæle mottok utmerkelsen Æresmedlem i Idrettslaget Bjørnar for sitt mangeårige bidrag til klubben.

Æresmedlemskap i Idrettslaget Bjørnar kan ifølge statuttene tildeles personer som har utmerket seg med årelang innsats for klubben. Æresmedlemskap skal henge høyt, og det kan berre tildeles av hovedstyret i IL Bjørnar etter forslag fra Bjørnar-medlemmar. 11.september 2018 vedtok hovedstyret å tildele klubbens ellevte æresmedlemskap til John Halvor Sæle.

John Halvor kom, som mange andre, inn klubben gjennom sine to håndballspillende døtrer. Men både han og konen Agnethe – som også er æresmedlem i klubben – engasjerte seg langt utover barnas idrettskarrierer. I 1996 tok John Halvor over som leder for håndballgruppen og spilte mellom annet en sentral rolle i markeringen av idrettslagets 50-årsjubileum det året.

Noen år senere tok han vervet som leder for hovedstyret, et verv han satt på i mange år. Som idrettslagsledar var han mellom annet sentral i arbeidet med å bytte banedekke til parkett i Bjørnarhallen da klubbens kvinnelag i handball nærmet seg eliteserien. Han var også sentral rundt etableringen av Allianseidrettslaget Arna-Bjørnar, hvor fotballgruppene i Bjørnar og Arna TIL ble slått sammen. Samtidig hadde han et stort hjerte for drift av Bjørnarhallen, som alltid har vært klubbens egne hovedansvar.

I 2006 ble John Halvor ansatt som daglig leder for Bjørnar Håndball, en jobb han har hatt helt fram til sin pensjonsalder sommeren 2018. På de tolv årene har han skjøttet både handballgruppen og Bjørnarhallen tidlig og sent på døgnet. Han har jobbet med alt fra økonomistyring og markedsarbeid til gulvvask i hallen. John Halvor har sammen med flere ulike styrer og våre mange fantastiske frivillige sørget for at Bjørnar i dag er blant de store håndballklubbene i regionen og i landet.

Vi ønsker å takke John Halvor Sæle for alle gode år i Idrettslaget Bjørnar, og håper det blir mange år til. John Halvor får tildelt jakkemerke, vimpel og diplom som synlig bevis på at han er et fullverdig æresmedlem for all evighet i Idrettslaget Bjørnar.

Mai 2008, Bjørnar Håndball fikk tildelt 125 000,- av Sparebanken Vest for talentutvikling  Foto: Ukjent