Kjøpsvilkår

Avtalen mellom kjøper og Bjørnar Håndball består av opplysningene Bjørnar Håndball gir om kjøpet i bestillingsløsningen (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

 

Partene: Bjørnar Håndball, Øvre Seimsmark 70, 5264 Garnes. Epost: stephanie@bjornar.no. Org nr. 977 550 351
 

Kjøper er den personen som foretar bestillingen.

Prisene som er oppgitt i nettbutikken, er i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift. Den oppgitte prisen for produktet er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling av mottatt av Bjørnar Håndball. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Bjørnar Håndball i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling og den annen part innsa eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Når Bjørnar Håndball har mottatt kjøperens bestilling, skal Bjørnar Håndball uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Ordrebekreftelsen sendes på e-post.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype pris osv. Er det ikke i samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelse bør kjøperen ta kontakt med Bjørnar Håndball så snart som mulig.

Betaling skjer ved produktlevering i Bjørnarhallen. Når produktet kan hentes, betales det samtidig med enten vipps eller kort. 

Det er ikke mulighet for levering per dags dato. Kun henting ved Bjørnarhallen.

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser, jf. kap 7. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere produktet til Bjørnar Håndball selv om det ikke er noe mangel ved den og selv om den ikke er levert. 

Kjøperen må gi Bjørnar Håndball melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at produktet, de foreskrevne opplysninger om angreretten samt angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angrerettskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av produktet, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at produktet er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøperen til Bjørnar Håndball om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere produktet til Bjørnar Håndball. Melding om bruk av angreretten kan sendes til stephanie@bjornar.no.

Ved bruk av angreretten må produktet leveres tilbake til Bjørnar Håndball innen rimelig tid. Bjørnar Håndball er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag Bjørnar Håndball mottar produktet. Kjøper betaler kostnadene for reutrforsendelesen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han/hun angrer på kjøpet. Produktet må likevel kunne leveres tilbake til Bjørnar Håndball tilnærmet samme stand og mengde som den var i da Bjørnar Håndball mottok den. Kjøperen skal sende produktet til Bjørnar Håndball i originalemballasjen.

Varer på salg kan ikke returneres.