Arna er den glemte bydelen

Følgende debattinnlegg ble publisert i BT tirsdag 29. august. Her gjengitt med tillatelse fra Andreas Eliassen.

Hvis du er over 13 år og glad i aktivitet, hva har egentlig blitt utviklet for deg i Arna bydel de siste 10 årene?

Byfjellene som vi i Arna er så glade i, fungerer som et forsvarsverk på linje med den kinesiske mur. En mur som holder utbygging av aktivitet unna bydelen. En mur de kommunale byråkratene ikke ser ut til å komme seg forbi.

For er de egentlig klar over hva de holder på med? 

 kommunens egen oversikt over pumptrackbaner, sandvolleyballbaner og Tufteparker er det én slående likhet: Slike baner finnes ikke øst for Bergen. Man kan legge til Fysak-hall og klatretilbud, og eksempelet står seg fremdeles.

I Arna virker det å være opp til ildsjeler i bydelen dersom aktivitetstilbud skal utvikles. Ildsjeler som ser at barn og ungdom i bydelen lider. Lider av å ikke ha gode nok fritidstilbud. Lider av å se at det bygges overalt ellers i kommunen – men bare ikke i Arna. 

Arnas ildsjeler har stått klare med verktøyet i hendene i lang tid. Klare til å bygge pumptrack, klare til å bygge sandbaneanlegg, klare til å bygge utendørs treningspark, klare til å bygge ny håndballhall.

Men ingenting skjer – så lenge det er øst for Bergen.

Nok er nok. Nå MÅ noen av politikerne ta grep og vende blikket sitt mot Arna. 

Konsekvensen av å ikke gjøre det, kan dessverre bli at barn og unge finner andre, mer usunne aktiviteter å fylle tiden med, og at foreldre rett og slett flytter fra Arna fordi fritidstilbudene her er for dårlige. 

Jeg er redd det allerede begynner å bli for sent.

Andreas Eliassen er mangeårig medlem i Bjørnar Håndball og brenner for aktivitetstilbud i Arna.

Foto: privat

Arild Foto: privat

"Nå er tiden inne for å handle"

Styreleder i Bjørnar Håndball, Arild Sellevåg Litlekalsøy, skrev følgende kommentar i Bygdanytt onsdag 30. august

Kjære politikere og beslutningstakere i Bergen kommune! 

Idretten i Arna lider under kapasitetsutfordringer som det haster med å løse. Bjørnar håndball er en viktig del av lokalsamfunnet, og behovet for en ny hall kan ikke lenger ignoreres. 

I dagens Bjørnarhall er det et voksende sprik mellom tilbud og etterspørsel. Antallet deltakende lag og idrettsutøvere overgår hallens kapasitet. Dette fører til en uheldig prioriteringssituasjon der lag må konkurrere om knapp tid og plass, og deres utviklingsmuligheter blir kraftig begrenset. Dette undergraver ikke bare lagets prestasjoner, men også deres muligheter for bred deltakelse og inkludering. 

La oss heller ikke glemme erstatningshallen på Storaneset som er lovet, men som fremdeles ikke er en realitet. Denne hallen skulle være en sentral for de som har mistet eller har svært begrenset innendørs treningstid. Dessverre er det mange som nå står i fare for å miste eller få redusert sitt kjærkomne treningstilbud. Mangelen på en slik hall betyr ikke bare avbrudd i treningen, men avbrudd i den sunne livsstilen og det sterke sosiale fellesskapet som idretten skaper. 

I idrettslaget Bjørnar jobbar vi også å realisere nærmiljøanlegg med utendørs treningspark og sandbaneanlegg. Også her møter vi hindringer. 

En ny Bjørnarhall vil være mye mer enn bare en bygning. Det vil være et løfte om å prioritere idrett og helse i lokalsamfunnet. Det vil være en investering i våre barns fremtid, der de kan utøve sin lidenskap for idrett, utvikle ferdigheter og bygge vennskap som varer livet ut. 

Nå må tiden være inne for å handle. Vi ber dere å prioritere ny Bjørnarhall, en hall som vil være en kilde til glede, samhørighet og sunnhet for alle. La oss sammen skape en bærekraftig og aktiv fremtid for vårt lokalsamfunn. 

Takk til Andreas Eliassen som har skrevet debattinnlegg i Bergens Tidende til de “på den andre siden av muren”. Takk også til alle andre ildsjeler i Arna som jobber for de beste muligheter for barn i Arna. Håper politikere og andre beslutningstakere kan støtte opp om dette! 

Arild Sellevåg Litlekalsøy
Styreleder IL Bjørnar