STØTTEAPPARAT

Hovedtrener 2. divisjon

Morten Moldrup

Hovedtrener 3. divisjon

Andreas Aarseth

Hovedtrener J. 17/20

Morten Moldrup

HERREGRUPPEN

Leder herregruppen

Anders Dahl