Målvakt

 • På denne siden finner du et utvalg av øvelser som kan brukes i treningsarbeidet med målvakter. 
 • Nytt utvalg hver måned. 
 • Trenere oppfordres til å gi målvaktene oppmerksomhet på trening. 
 • Videoer til alle øvelser - ta med mobilen på trening og vis målvaktene. 
 • Bruk gjerne målvaktskolen.no i eget treningsarbeid. 

Kompendier

Mars 2024

Gjennomføring:

 • Fronten alltid mot ballen
 • Målvakten arbeider sidelengs
 • Korte intervaller

Fokus for målvakt:

 • Korte skritt
 • Blikket opp

Gjennomføring:

 • Sideveis arbeid rundt kjegler med kort opptrekk på ytterben
 • langt opptrekk på innerben

Fokus for målvakt:

 • Stamfoten peker rett frem
 • Fot søker arm, ikke omvendt

Gjennomføring:

 • Øvelsen trener de koordinative egenskapene smidighet og romorientering.

Fokus for målvakt:

 • Utfallsfot peker i utfallsretning
 • Presse hofte frem

Gjennomføring:

 • Øvelsen trener den koordinative egenskapen øye hånd.

Fokus for målvakt:

 • Korte steg frem og tilbake. 
 • Blikk på ball. 
 • Hånd over ball, ikke under for å fange den. 

Gjennomføring:

 • To rekker i midtsektor.
 • Styrte skudd i kort, høyt i mål.
 • Legg in nok pause til at målvakt kommer tilbake i posisjon før neste skudd. 

Fokus for målvakt:

 • Finne posisjonen midt i målet i forhold til skytter.
 • Maksimale skyv. 
 • Blikket på ball. 

Gjennomføring:

 • To/tre spillere i linjespiller posisjon.
 • Skuddene kommer i fri høyde i den siden spilleren vender til – rette skudd.
 • Oppspiller prøver å skjule hvilken spiller som får ballen for skudd.

Fokus for målvakt:

 • Lese innspill og komme tidlig i posisjon
 • Bevegelse med skytter/arm i forkant av skudd. 

Februar 2024

Gjennomføring:

 • Løft rumpen til kroppen er forholdsvis rett.
 • Stram i mage og bekken.
 • Før en og en fot rolig ut til siden. 

Fokus for målvakt:

 • Øvelsen gjøres med kontroll.

Gjennomføring:

 • Foten skal løftes opp med tåspissen pekende i utfallsretningen.
 • Fokus på stabilitet i hofte. 

Fokus for målvakt:

 • Pass på at hoften ikke «faller» ut i opptrekket.
 • Utføres langsomt og med god kontroll.

Gjennomføring:

 • Fronten alltid mot banen.
 • Målvakten arbeider framover og bakover.
 • Varier med bare å runde kjeglene ved de to fremste kjeglene eller gjør et nærskuddsutfall.

Fokus for målvakt:

 • Kne søker albue, ikke omvendt. 
 • Stamfot peker rett frem. 

Gjennomføring:

 • Beveg seg rolig fremover på benk. 
 • Kaster èn ball i luften samtidig som man sparker tilbake ball som blir kastet mot seg. 

Fokus for målvakt:

 • Opp i overkropp, frem med brystkassen. 
 • Treffe ball med innside av foten. 

Gjennomføring:

 • To rekker i sidesektor.
 • Doble skudd høyt i mål. F
 • ørste skudd er valgfri side, neste kommer motsatt. 

Fokus for målvakt:

 • Finne posisjonen midt i målet i forhold til skytter.
 • Maksimale skyv. 
 • Blikket på ball. 

Gjennomføring:

 • Kantspiller har tre valg.
  Kjegle 1: frie skudd.
  Kjegle 2: skudd i kort.
  Kjegle 3: skudd i langt.

Fokus for målvakt:

 • Høye armer.
 • Bevegelse med skytter/arm i forkant av skudd. 

Januar 2024

Gjennomføring:

 • Stabilitetstrening for hoften. Gjør øvelsen med rolige bevegelser. 
 • Kan gså gjennomføres uten strikk. 

Fokus for målvakt:

 • Viktig at hofte og overkropp er stabile i gjennomføringen.

Gjennomføring:

 • Stå inntil vegg med skotuppene.
 • Trekk kneet opp uten at hoften roteres. 
 • Kan fint også utføres uten strikk. 

Fokus for målvakt:

 • Rolige bevegelser. 
 • Stabilitet i mage, rygg og hofte. 

Gjennomføring:

 • Senk deg rolig ned til rompen berører stol. 
 • Skyv fra maksimalt med motsatt fot av fartretning. 
 • Kan legge til at makke f.eks. kaster ball/tennisball.

Fokus for målvakt:

 • Trykk ned gjennom gulvet.
 • Søk høyde i utfallet. 

Gjennomføring:

 • Sidelengsarbeid over step/benk.
 •  Etter hvert prøve å løfte blikket fremover. 
 • Kan øke vanskelighetsgraden med at målvakt samtidig skal kaste ball. 

Fokus for målvakt:

 • Unngå opp på tå, ha mest mulig av foten i bakken i arbeidet.

Gjennomføring:

 • I sidesektor.
 • To og to skudd med liten pause før neste doble skudd. F
 • ørste skudd er høyt i mål, skytter velger selv side.
 • Skudd nummer to er motsatt side lavt i målet.

Fokus for målvakt:

 • Finne posisjonen midt i målet i forhold til skytter.
 • Maksimale skyv. 
 • Blikket på ball. 

Gjennomføring:

 • To rekker med pådrag og oppspill.
 • Skytteren velger selv hvilken side av markør den velger å gå til.
 • Skuddene kommer i den siden skytteren velger å gå – rette skudd, her vist med mellom høyde og opp. 

Fokus for målvakt:

 • Finne posisjonen midt i målet i forhold til skytter.
 • Maksimale skyv. 
 • Blikket på ball.

Desember 2023

Gjennomføring:

 • Utfør øvelsen rolig og øk lengden på utfallene etter hvert, dvs. dypere utfall.
 • Tærne skal peke mot taket på det strake benet.

Fokus for målvakt:

 • Rett i overkroppen

Gjennomføring:

 • Foten skal vekselvis føres rett frem og ut til siden, rett utover med tåspissen pekende i utfallsretningen. 

Fokus for målvakt:

 • Ha fokus på å være stabil i den foten som står i gulvet.
 • Unngå at hoften sklir ut.

Gjennomføring:

 • Foten skal løftes opp og føres rett utover med tåspissen pekende i utfallsretningen.
 • Tøy lett før foten føres tilbake.
 • Bruk av strikk som motstand krever høy grad av stabilitet. 

Fokus for målvakt:

 • Fokus på stabilitet i hofte.

Gjennomføring:

 • Jobb med maks fart i opptrekket. 

Fokus for målvakt:

 • Ha fokus på stabilitet i hofte, mage og rygg.
 • Unngå at overkroppen faller utover for å kompensere for opptrekket.
 • Den siden hvor benet ikke løftes skal være stabil og strak

Gjennomføring:

 • Skudd i sidesektor.
 • Rette skudd og valgfri høyde.
 • Mb prøver å skjule hvilken sb den har tenkt å kaste til lengst mulig.

Fokus for målvakt:

 • Finne posisjonen midt i målet i forhold til skytter.
 • Maksimale skyv. 
 • Blikket på ball. 

Gjennomføring:

 • En rekke i hver sidesektor.
 • Skuddene kommer kort, men skytter velger hvilken side den vil skyte på i forhold til markør.

Fokus for målvakt:

 • Finne posisjonen midt i målet i forhold til skytter.
 • Maksimale skyv. 
 • Blikket på ball.

November 2023

Gjennomføring:

 • Skuldrene skal være i kontakt med gulvet mens rotasjonen utføres.
 • Jobb med å ha en stabil kropp uten å «vagge» fra side til side.
 • Press kneet så langt ned mot gulvet som mulig i bevegelsen.

Fokus for målvakt:

 • Rolige bevegelser.

Gjennomføring:

 • Foten skal føres skrått bakover med tåspissen pekende skrått bakover.
 • Tøy lett i øvelsen før benet føres inn igjen til utgangsposisjon.

Fokus for målvakt:

 • Viktig at kroppen ikke vris med i retningen, men at utgangsposisjonen holdes stabil.
 • Gjelder også stam benet.

Gjennomføring:

 • Varier med sidelengs skyv og skyv hvor tanken er å redde skudd høyt i målet, få mer høyde i utfallet.
 • Utfra hvilken strikk du har tilgjengelig klarer man gjerne bare ett skyv. 

Fokus for målvakt:

 • Trykk ned gjennom gulvet.
 • Skyv med motsatt fot av retningen på skyvet. 

Gjennomføring:

 • Skudd i midtsektor.
 • To rekker med pådrag og oppspill.
 • Rette skudd, skytter velger selv side for markørene. 

Fokus for målvakt:

 • Finne riktig posisjon i målet. 
 • Maksimale skyv. 
 • Blikket på ball. 

Gjennomføring:

 • To rekker i hver sidesektor.
 • Styrte skudd, kort – langt – kort – langt.

Fokus for målvakt:

 • Finne posisjonen midt i målet i forhold til skytter.
 • Maksimale skyv. 
 • Blikket på ball. 

Gjennomføring:

 • Innskyting med igangsetting.
 • Høye skudd i mål, valgfri side.
 • Målvakten setter i gang spillet med lang pasning til kantspiller ved redning.
 • Ved mål spilles ballen til spilleren som tar avkast.

Fokus for målvakt:

 • Stabilitet i kastet. 
 • Motsatt ben av kastarm skal være frem. 

Oktober 2023

Gjennomføring:

 • Håndflatene skal være i kontakt med gulvet mens rotasjonen utføres.
 • Få foten så langt opp mot hånden som mulig.

Fokus for målvakt:

 • Rolige bevegelser fra side til side.

Gjennomføring:

 • Håndflatene og hoften skal være i kontakt med veggen når opptrekket utføres. 

Fokus for målvakt:

 • Ha fokus på stabilitet i hofte og overkropp.
 • Unngå at overkroppen faller utover på motsatt side av opptrekket.

Gjennomføring:

 • Varier med sidelengs skyv og skyv hvor tanken er å redde skudd høyt i målet, få mer høyde i utfallet. 

Fokus for målvakt:

 • Trykk ned gjennom gulvet.
 • Skyv med motsatt fot av retningen på skyvet. 

Gjennomføring:

 • Skudd i sidesektor.
 • Rette skudd og valgfri høyde.
 • Mb prøver å skjule hvilken sb den har tenkt å kaste til lengst mulig.

Fokus for målvakt:

 • Finne riktig posisjon i målet. 
 • Maksimale skyv. 
 • Blikket på ball. 

Gjennomføring:

 • En rekker i hver sidesektor.
 • Styrkte skudd, valgfri høyde.

Fokus for målvakt:

 • Finne posisjonen midt i målet i forhold til skytter.
 • Maksimale skyv. 
 • Blikket på ball. 

Gjennomføring:

 • Oppvarmingsøvelse for igangsetting.
 • Målvakten velger å spille til bakspillerne som er på vei opp i banen, lang pasning til kantspiller eller spille til spilleren som tar avkast.

Fokus for målvakt:

 • Stabilitet i kastet. 
 • Motsatt ben av kastarm skal være frem. 

September 2023

Gjennomføring:

 • Skuldrene skal være i kontakt med gulvet mens rotasjonen utføres. 

Fokus for målvakt:

 • Rolige bevegelser fra side til side.

Gjennomføring:

 • Foten skal vekselvis føres rett frem og ut til siden, rett utover med tåspissen pekende i utfallsretningen.

Fokus for målvakt:

 • Stabil i den foten som står i gulvet
 • Unngå at hoften sklir ut.
 • Det tøyes lett før foten føres tilbake.

Gjennomføring:

 • Sideveis arbeid rundt kjegler med kort opptrekk på ytterben.

Fokus for målvakt:

 • Tå på stamfot skal peke rett frem. 

Gjennomføring:

 • Utfordre koordinasjonen ved å snu benk.

Fokus for målvakt:

 • Stabilitet og balanse gjennom hele øvelsen. 

Gjennomføring:

 • I sidesektor.
 • To og to skudd med liten pause før neste doble skudd. 
 • Første skudd er høyt i mål, skytter velger selv side.
 • Skudd nummer to er motsatt side lavt i målet.

Fokus for målvakt:

 • Blikk på indiakaen.
 • Armer i utgangsposisjon.

Gjennomføring:

 • Tre rekker. Styrte skudd lavt, høyt og lavt. 
 • Kan også kjøres høyt, lavt og høyt e.l.
 • Mye heller for lang tid mellom skudd enn for liten tid. 

Fokus for målvakt:

 • Finne posisjonen midt i målet i forhold til skytter.
 • Maksimale skyv. 
 • Blikket på ball. 

August 2023

Gjennomføring:

 • Foten skal løftes opp og føres rett utover med tåspissen pekende i utfallsretningen.
 • Tøy lett før foten føres tilbake.

Fokus for målvakt:

 • Rolige bevegelser.
 • Fokus på stabilitet i hofteledd. 

Gjennomføring:

 • I midtsektor.
 • To og to skudd med liten pause før neste doble skudd.
 • Første skudd er høyt i mål, skytter velger selv side.
 • Skudd nummer to er motsatt side lavt i målet.
 • 3-5 utfall hver side før lengre pause. 

Fokus for målvakt:

 • Blikket på ball.
 • Maksimale skyv. 
 • Tåspiss i utfallsretning.

Gjennomføring:

 • Start fra sideback posisjon. 
 • Kjegle 1: skudd ved nærmeste stolpe. Kjegle 2: skudd ved bortre stolpe. 
 • Kjegle 3: Fritt høyt i målet. 
 • Kjegle 4: skudd ved bortre stolpe. 
 • Kjegle 5: Skudd ved nærmeste stolpe.
 • God avstand mellom skudd.

Fokus for målvakt:

 • Finne posisjonen midt i målet i forhold til skytter.
 • Maksimale skyv. 

Gjennomføring:

 • Foten skal løftes opp med tåspissen pekende i utfallsretningen.

Fokus for målvakt:

 • Rolige bevegelser.
 • Fokus på stabilitet i hofte.
 • Pass på at hoften ikke «faller» ut i opptrekket.

Gjennomføring:

 • Hold indiakaen i luften ved hjelp av hånd og fot.

Fokus for målvakt:

 • Blikk på indiakaen.
 • Armer i utgangsposisjon.

Gjennomføring:

 • To rekker i sidesektor.
 • Styrte skudd, lavt i kort og høyt i langt.
 • God avstand mellom skudd. Målvakt skal komme på plass for hvert skudd. 

Fokus for målvakt:

 • Finne posisjonen midt i målet i forhold til skytter.
 • Maksimale skyv. 
 • Blikket på ball.