NY SPORTSLIG LEDELSE I KLUBBEN

Jørn Arntzen tar over som sportslig leder i Bjørnar Håndball fra 1. august. Stephanie Børhaug går inn i en rolle som sportslig medarbeider. 

Pressemelding

Bjørnar Håndball kan i dag komme med nyheten om endring i sportslig ledelse i klubben. 

Styreleder Nils Magne Garnes informerer om at Jan Kristoffer Mathiassen har sagt opp sin stilling som sportslig leder fra 1. august. Han går over i stilling som fylkessekretær for Fellesforbundet. Han har holdt styret i klubben løpende orientert om prosessene som har ført til at han nå skal skifte arbeidsplass. Styret synes det er trist at Jan Kristoffer gir seg som sportslig leder i klubben, men har forståelse for hans valg og ønsker han lykke til i ny spennende jobb. Vi er glade for at Jan Kristoffer sier han er blitt glad i klubben vår og har signalisert at han senere kanskje blir å finne i andre roller i klubben.

Da styret i Bjørnar Håndball ble informert om at Jan Kristoffer kom til å slutte, startet de straks prosessen med å finne ny sportslig ledelse i klubben. Vi kan i dag komme med den gledelige nyheten om at Jørn Arntzen har takket ja til stilling som ny sportslig leder i Bjørnar Håndball. Han vil starte opp i stillingen 1. august. Han vil i tillegg til denne stillingen, som blir en 70% stilling, fortsette som lærer for toppidrettslinjen på Arna Videregående skole i ca. 30% stilling. Styret i Bjørnar Håndball mener dette vil bli en god løsning som knytter enda tettere bånd mellom klubb og det viktige og gode tilbudet på Arna Videregående skole. De fleste i klubben kjenner jo godt Jørn, etter at han var trener for klubbens herrelag i 7 år. Jørn er utdannet pedagog og har Trener 3-utdannelse innenfor Håndballforbundets trenerutdanning. Han har også erfaring fra spill i toppdivisjonen og har som nevnt god erfaring som trener. Etter noen år med prioritet på familieliv og utvikling av et spennende prosjekt som går på utvikling av enkeltspillere og lag innenfor håndballen, er styret i Bjørnar svært glade for at han nå ønsker å bruke sin kompetanse på å videreutvikle Bjørnar Håndball sitt tilbud for barn, unge og voksne. 

I tillegg til ansettelsen av Jørn har vi også gleden av å opplyse om at Stephanie Børhaug vil øke sitt store og viktige engasjement for klubben, og fra 1. august gå over i en 50% stilling som sportslig medarbeider for Bjørnar Håndball. Hun vil derfor jobbe tett med Jørn og Kjetil, og sikre at viktige arbeidsområder som media, informasjon, håndballskoler og andre oppgaver vil bli videreutviklet og prioritert i tiden som kommer. Hun vil i tillegg fortsette å trene 05 jentene og vil ha mesteparten av sitt arbeid knyttet mot barne- og ungdomslagene. Vi satser selvfølgelig også på at hun fortsetter som en viktig og god spiller på damelaget vårt.  Stephanie har gjennom sitt store engasjement for klubben vist at hun er en «klubbperson» som legger mye og godt arbeid ned i alt hun gjør for klubben.

Til sammen mener styret at disse ansettelsene vil bidra til at klubben kan videreutvikle og øke sitt viktige og gode arbeid for å gi barn, ungdom og seniorer et godt tilbud både sportslig og sosialt. Bjørnar Håndball er en av Norges største håndballklubber og vi står foran en viktig tid der vi snart vil ha dobbelt så mye hallflate tilgjengelig. Vi kan da øke vår aktivitet og gi enda flere tilbud om håndballaktivitet som bidrar til å sikre en sunn og god oppvekst for enda flere barn og unge. Styret i Bjørnar Håndball er glade for at vi har Jørn og Stephanie med oss i dette viktige arbeidet. 

Jan Kristoffer Mathiassen går av som sportlige leder i klubben og blir fylkessekretær for Fellesforbundet. 
Foto: Anders Totland (Bygdanytt)