Klart for ny hall på Garnes

De første skissene av hvordan Rambøll Norge AS ser for seg at det kan bygges på Garnes.

Foto: Arkitekt Rambøll Norge AS

Lover ny hall i Arna

Budsjettlekkasjer fra Byrådet lover 120 millioner til ny storstue på Garnes. 

Ny hall

Byrådspartiene AP, KRF og Venstre har kommet med en budsjettlekkasje som har ført til stor glede i klubben vår. De setter av penger i budsjettet for 2020 og ønsker å rive dagens Bjørnarhall og erstatte denne med en ny hall med to flater. Den nye Bjørnarhallen er kostnadsberegnet til 120 millioner kroner og skal etter planen stå klar i løpet av 2022. 

 

Arbeidet hardt over mange år

Styret i klubben har det siste året hatt møter og flere samtaler med byråden for idrett, og det ser ut som at vi endelig er hørt i denne viktige saken. Viktig at alle våre medlemmer fortsetter å holde trykket oppe i denne saken og spør alle politikere fra alle partier de møter, om hvilke prioriteringer de vil gjøre når det gjelder bygging av ny hall. 

Lik og del gjerne denne saken slik at den når ut til flest mulig.

Både BT og Byganytt har skrevet om den nye hallen på Garnes (abo.).