Trygg trening

Foto: Norges Idrettsforbund

Seksuell trakassering og overgrep

Aktiviteten i idrettslag skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Seksuell trakassering og overgrep bryter med idrettens mest grunnleggende verdier, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle.

Det er stadig utskifting av frivillige i idretten og dersom vi skal lykkes med å ha idretten som en trygg arena er det avgjørende at idrettslaget har et kontinuerlig fokus på temaet. Sentralt i dette arbeidet er kunnskap om hva seksuell trakassering og overgrep er, kjennskap til hvordan uønsket adferd kan forebygges og hvordan en skal forholde seg dersom en konkret hendelse skulle oppstå i idrettslaget.

19. november er verdensdagen for forebygging av seksuelle overgrep mot barn. Vi oppfordrer alle om å lese gjennom klubbens retningslinjer for en økt bevisstgjøring på dette feltet.

Les retningslinjene for idretten her.

Foto: Norges Idrettsforbund