Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest. (Idrettsforbundet)

I en slik attest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser.

For mer informasjon om hvilke lovbrudd som omfattes, se politiregisterloven § 39. Ingen andre lovbrudd enn disse vil fremkomme på attesten.

Hvorfor kreves det politiattest? 
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag. (Idrettsforbundet)

Les mer om politiattest her

Søke om politiattest

Slik søker du om politiattest:

  • Last ned DETTE dokumentet.
  • Før inn fullt navn og personnummer. (Punkt 1 og 2) 
  • Stryk de vervene som ikke passer. (Punkt 3)
  • Skriv en kort beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver du har i vervet. (Punkt 4)
  • Skriv inn dato for inngått avtale. (Punkt 5 og 6)
  • Lagre dokumentet. 
  • Gå inn på DENNE nettsiden, logg inn med MinID og følg instruksjonene. 

Du får politiattesten innen 2 uker fra politiet fikk søknaden hvis du har opprettet digital postkasse. Hvis du mottar politiattesten i posten, tar det litt lengre tid.

Send politiattesten til post@bjornar.no og merk eposten med navn og hvilket lag du er tilknyttet.