Smitteverntiltak i gymsal og Bjørnarhallen

Smittevern tiltak med virkning fra 15.desember i gymsaler og i Bjørnarhallen

Nye restriksjoner

  • Garderober brukes ikke, lag går opp tribunen og setter seg på markerte plasser.
  • Håndsprit skal benyttes før og etter trening.
  • Lag kan ikke gå på banen før laget før har gått ut.
  • Utgang er med porten.
257968763_575674646855758_7661105812598437763_n

1. – 10. klassinger

Grunnskole

Det er kun lag bestående av spillere på grunnskolealder (frem til 10.trinn) som kan trene innendørs med nærkontakt, og da i grupper på maks 20 spillere. 

258564977_1230774197421915_4023448565374837089_n

Fra 1.Vgs/fra 2005  – Under 20 år.

Ungdomshåndball

Ungdomshåndballag bestående av spillere som er eldre enn ungdomsskolealder (fra og med 1.VGs ) kan trene inne i grupper på 20 spillere, men uten nærkontakt.

bjørnarherrene_2021

20 år og eldre

Seniorhåndball

Seniorlag kan kun trene utendørs, og da uten nærkontakt.