Sommerhilsen styret 2022

Sommerhilsen fra styret – Bjørnar håndball

Da er håndball-sesongen 21/22 overstått og sommeren står nå for tur.

Vi kan se tilbake på en flott og minnerik sesongavslutning med deltakelse eller dugnad i klubbens egen turnering Vårspretten, lag som har deltatt på Fredrikstad Cup, Petter Wessel-Cup og Håndballfestivalen på Stord i pinsen. Vi har nå i juni også hatt flere lag som har deltatt i regionmesterskapet i Beachhåndball. Viktigst av alt, det har vært mye glede og mestringsopplevelser.

Som flere av dere kjenner til så jobber vi aktivt med å få godkjent å bygge sandbane og en utendørs treningspark på Tone på Garnes. Dette vil komme alle i Arna til nytte. Allerede fra høsten av håper vi at vi kan ta i bruk ny treningsflate på Storaneset. Vi har nylig skrevet under støtteerklæring til Tertnes håndball der de ber Bergen kommune om at riving/salg av Åsanehallen revurderes og at hallen snarest gjøres tilgjengelig for idrettsformål. Dette ble også enstemming vedtatt på årsmøtet i idrettsrådet i Bergen. En bonus i dette er blant annet at dette vil kunne gi oss i Bjørnar muligheten til å benytte hallen i byggeperioden med ny Bjørnarhall om få år. Nå håper vi at Byråd for idrett, Linn Katrin Pilskog, vil slåss for idretten. Vi ønsker også trekke frem at vi gjennom året har hatt god dialog med Bergen kommune rundt reguleringen og planarbeid for ny Bjørnarhall. Vi er tålmodige og det er frustrerende at det tar tid. Ny og moderne hall, rett ved skolene i Arna er en god oppskrift for fortsatt god rekruttering til idrett og håndball.

Allerede så gleder vi oss til ny håndballsesong etter sommerferien, med sportslig og sosial utvikling Vi håper at vi igjen får med hele håndballfamilien – til innsats og begeistring i Bjørnarhallen.

Målet er å få med enda flere spillere, dommere, trenere og sportslig støtteapparat. Her er det også viktig å fremheve og å inkludere å få med alle dere frivillige. Flest mulig, lengst mulig!

Blir du med? Tenk deg å kunne få oppleve frivillighetens belønning gjennom å skape begeistring, idrettsglede og en sosial møteplass for barn, ungdom og spillere i alle aldre? På hjemmesiden vår kan du lese en fin fortelling om nettopp frivillighetens belønning; https://bjornar.no/frivillighetens-belonning-22/. Vi er heldige som får holde på med dette!

Til neste sesong har vi nå sikret god påmelding og det er også påmeldt lag til kvalifisering i Bring- og Lerøy-serien.

Vi skal fortsette å være et livskraftig idrettslag i Arna. Vi skal ha frivillige som ser viktigheten av å organisere barn og ungdom innenfor lagspill og håndball, og som gir av egen tid til dette arbeidet, Håndball i Bjørnar skal oppleves som en energisk og utviklende aktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere, frivillige og foreldre alle kan delta aktivt, og der treningene og kampene kan følges av et entusiastisk publikum i Bjørnarhallen.

Neste sesong skal vi fortsette med å styrke den gode Bjørnar-klubbfølelsen og å synliggjøre vårt slagord Alle for én, Bjørnar for alle. Nylig har styret vedtatt og utgitt ny klubbhåndbok; https://bjornar.no/klubben/. Ut fra grunnverdiene i håndballforbundet har Idrettslaget Bjørnar tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli. Verdiene skal hjelpe oss til:

· å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre

· å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima

· å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel

· å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger

· å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

På årsmøtet i mars ble det besluttet å slå sammen barn og ungdomsgruppe og herre og dame gruppene. Det er Renate Svendheim som er leder for seniorgruppen, mens Tor Erik Rolland Bergsvik er leder for barn og ungdomsgruppen. Her jobbes det aktivt med å etablere, inkludere og utvide kontaktnett og personer som ønsker og har anledning å bidra og støtte opp under aktivitet i disse gruppene. Ta kontakt med Renate eller Tor Erik om du ønsker å være med å bidra.

I forrige sesong fikk vi reetablert sportslig utvalg og det arbeides med å ferdigstille sportsplan. Therese Heggem er medlem i idrettslagets styre og der er hun leder for sport og hun er leder av sportslig utvalg. Vi registrerer god og stor oppslutning om utvalget og en aktiv deltakelse når utvalget har hatt interne møter og møter med idrettslagets trenere.

For klubbens rekrutt og seniorlag er vi svært tilfreds med at det er kontinuitet i trenere og støtteapparat for dame senior og jente rekrutt lag (17-20år). På herresiden jobbes det meget godt av leder sport og leder senior med å inngå avtale med hovedtrener og støtteapparatet rundt herre senior/rekrutt. Nærmere detaljer og introduksjon om nye trenerteam vil komme snarest.

For de yngre holder vi Bjørnarhallen åpent hver dag fra kl 0830 til kl 1500 frem til 8.juli. Dukk opp når du selv ønsker og dra når du selv ønsker. Åpen hall er et tilbud for alle som ønsker. Det koster ingenting å delta. Ta med deg din egen lunsj, eller så kan du handle i kiosken vår. Les mer på klubbens hjemmeside; https://bjornar.no/apen-hall-i-sommer/

Det er et stort antall personer og trenere som har gjort og gjør en stor innsats i og rundt klubbens lag. Vi heier på dere alle og vi håper dere alle finner stor glede i frivillighetens belønning. Tusen takk! Takk også til alle samarbeidspartnere. Vi ønsker ansatte og dere alle en riktig god sommer

– Bjørnar Styret

 

Idrettslaget Bjørnar – slagord, visjon, formål, grunnverdier og overordnede mål:

Slagord: Alle for én Bjørnar for alle

Visjon: Idrett for alle – Håndball for alle

Formål:
Idrettslaget Bjørnar sitt formål er å drive idrett som preges av Norges idrettsforbund (NIF) sine organisasjons- og aktivitetsverdier og følgende grunnleggende veivalg: Leken, ambisiøs, ærlig og inkluderende. NIFs formal er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett etter egne ønsker og behov, uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling

Grunnverdier:
Alle i Idrettslaget Bjørnar skal på alle arenaer, gjennom sin framtreden og sine handlinger, etterleve Norges Håndballforbunds verdier som er; Begeistring, Respekt, Innsatsvilje og Fair Play.

Begeistring:
· For Norges Håndballforbunds posisjon og samfunns-oppgaver. · For andres innsats for norsk håndball. · I egen utøvelse av oppgaver for norsk håndball

Respekt:
· For organisasjonens lover, regler og beslutninger.
· For hverandre som medlemmer, utøvere, trenere, dommere og ledere.
· For hverandres meninger og synspunkter.

Innsatsvilje:
· I gjennomføringen av oppgaver en har påtatt seg for norsk håndball som tillitsvalgt og ansatt, som trener, utøver og dommer.


Fair Play:
· I utøvelsen av spillet.
· I utøvelsen av alt arbeid for organisasjonen som tillitsvalgt, ansatt og utøver.