Bjørnar 75 år

#tilbaketilidretten og 75 års markering av idrettslaget Bjørnar

 

Nå i september vil idrettslag i hele Norge mobilisere med all sin kraft med gode treningstilbud og arrangementer for store og små. 
Nye og gamle medlemmer, sponsorer, frivillige og publikum inviteres til å være med på å markere #tilbaketilidretten og at idrettslaget Bjørnar fyller 75år. 

Klubbens historie – et idrettslag blir til!

Når man skal skrive om historien til klubben går tankene til de som har drevet klubben frem til et livskraftig og stort idrettslag. Svært mange har sett viktigheten av å organisere barn og ungdom innenfor idrett. Det er med stor ydmykhet en konstaterer at svært mange i disse 75 årene har lagt ned en formidabel innsats for de unge. 

All organisert idrett lå nede i krigsårene, det var derfor ikke så rart at det var en enorm interesse da frigjøringen kom i 1945. Allerede på slutten av krigen, på vårparten 1944, syslet Ingvald Trefall med tanken om å få istand en hoppbakke. Trefall hadde på den tid funnet ut at Bjørndalen var det gunstigste stedet for en hoppbakke. Arbeidet med å bygge «Bjørndalsbakken» startet våren 1944 og det første åpningsrennet fant sted i mars 1946. Det ble i tiden som fulgte arbeidet med å få laget inn i formelle former. Meningen var å melde seg inn i Hordaland skikrets og Norges Idrettsforbund. Navn ble diskutert og de ble enige om «Skilaget Bjørn» (ideen kom gjerne av at bakken lå i Bjørndalen). Etter en stund kom det svar tilbake at det allerede eksisterte et lag med navn Bjørn. Navnet ble da forandret til Skilaget Bjørnar som ble godtatt. Laget ble registrert i Norges Idrettsforbund 15.september 1946. 

Det var Dagny Stephansen som høsten 1945 tok utfordringen og startet gymnastikk for jenter på Indre Arna skole. Aktiviteten gikk for seg i gymnastikksalen og ute på skoleplassen. Blant de ivrigste jentene i gymnastikkgruppen utviklet det seg et ønske om å spille håndball. Problemet var at de ikke hadde kunnskap om regelverk og den slags. I 1946 var det ikke mange velkvalifiserte trenere å hente. Løsningen kom da lærer Svein Simonsen fortalte at han hadde drevet med litt håndball under krigen. Han ble den første treneren i Idrettslaget Bjørnar sin håndballgruppe. 

Skigruppen var altså den første gruppen i klubben og skigruppen opphørte i 1990. En egen orienteringsgruppe ble opprettet i 1960 og denne gruppen opphørte i 1981. Høsten 1980 ble det formelt besluttet å opprette egen fotballgruppe i Idrettslaget Bjørnar. Fotballgruppen ble fra år 2000 en del av Arna-Bjørnar Fotball, som er et allianseidrettslag bestående av fotballgruppene i Arna Turn og Idrettslag og IL Bjørnar. Siden år 2000 har håndballgruppen vært den eneste gruppen i laget. 

På årsmøtet i 2021 vedtok klubben at gruppen Bjørnarhallen og håndballgruppen slettes fra klubbens organisasjonskart og som egne organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Idrettslaget Bjørnar overtok samtidig all drift og aktivitet i klubben. 

Behovet for en egen idrettshall var sterkt økende på 70-tallet. Håndballgruppen var i vekst og benyttet alle de gymnastikksaler som fantes i Arna på den tiden. Fra årsmeldingen i 1971 finner vi et eget avsnitt som omhandler behov for idrettshall. Det står mellom annet: «…Det har siste året fleire gonger vore reist krav om idrettshall til våre kommunale myndigheiter og det ser ut til at dei etterkvart tek til å innsjå at dette er nødvendig». Bjørnarhallen stod ferdig februar 1986. Idrettslaget Bjørnar hadde endelig fått sin storstue, etter over 15 års kamp, dugnadsinnats, et kommunalt tilskudd og et banklån idrettslaget selv måtte ta opp. Fra høsten 2019 blei drifta av Bjørnarhallen overtatt av Bergen kommune og det vart derfor ikke lenger nødvendig med undergruppen Bjørnarhallen i idrettslaget. 

Mangeårig lobbyvirksomhet bar igjen frukter i 2019. Da hadde Bergen kommune ferdigstilt en mulighetsstudie for å erstatte Bjørnarhallen med en ny dobbelthall som kunne stå ferdig i 2022. Å måtte rive Bjørnarhallen, der vi selv har stått for bygging og vedlikehold av, er vemodig men det viktigste er at det kommer en ny ekstra flate som kan gi et skikkelig håndball tilbud til alle. Våren 2021 informerte kommunen om at bygging av ny hall er forsinka som følge av reguleringsplan som hensyntar naboer og skolene like ved. No ser det ut som ny Bjørnarhall kan stå klar i løpet av 2024. 

Visjonen og formålet forteller hvorfor folk er med og gjør en innsats for idrettslaget Bjørnar. Den sier hva vi skal strekke oss etter og skape sammen. 

Ut fra grunnverdiene i norsk idrett og i håndballforbundet, har Idrettslaget Bjørnar tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli. Verdiene skal hjelpe oss til 

• å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre 

• å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima 

• å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel 

• å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger 

• å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet 

Idrettslaget Bjørnar skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre deltar aktivt, og kampene følges av et entusiastisk publikum og engasjerte medier. 

Idrettslaget Bjørnar skal bidra til at Norsk håndball skal være en idrett som folk ønsker å tilhøre. 

Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben. 

Visjonen, formålet, grunnverdiene og klubbens slagord er rettledende for ansatte, alle medlemmer, tillitsvalgte, trenere og støtteapparatet. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og hva vi skal drive på med og ha fokus på av oppgaver. 

De overordnede målene definerer hva det er klubben skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene, og som strekker seg inn i fremtiden. 

 

Vi håper å se deg i hallen 

 

Sportslig hilsen styret i idrettslaget Bjørnar