Trygg på trening

Trygg på trening med Redd Barna er et gratis kurs for trenere og frivillige som skal gjøre klubben din tryggere for barn.

  • Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn og ungdom kan være utsatt for vold og seksuelle overgrep?
  • Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp?
  • Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at barn er trygge på trening? 
  • Har deres klubb rutiner og planer etablert for å håndtere hendelser og varsler?

Norges Håndballforbund inviterer i samarbeid med Redd Barna til kurs på to forskjellige datoer som skal gjøre klubben din trygg for barn og ungdom.

Digitale kurs på teams for deg som skal være kursinstruktør i egen klubb. Vi anbefaler at klubbene deltar med 2 personer som kan dele på ansvaret med prosessen i egen klubb


KORT OM KURSET OG HVA DU LÆRER Trygg på trening med Redd barna er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn.

Kurset gir trenere kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn, og hva man kan gjøre for å forebygge vold og seksuelle overgrep i egen klubb.

Hvis det er noe dere lurer på så bare ta kontakt med meg. Jeg har tatt kurset og gjennomført kurs i egen klubb som kursinstruktør.

Med vennlig hilsen

Paal Lilletvedt

Norges Håndballforbund Region Vest

Klubbhuset

Les mer om trygg på trening her.