Ungdom

Ungdom

Ungdomsgruppa i Bjørnar Håndball består av lagene fra 12 år og opp t.o.m. 16 år. Målsettingen for ungdomsgruppa er å kunne tilby et godt, trygt og utviklende treningsmiljø for alle som ønsker å spille håndball. Bjørnar Håndball skal ha et breddetilbud for alle, men skal også ha et tilbud for de som ønsker å bli blant de beste i sin idrett. Det setter store krav til organisasjonen, lagledelse og trenere rundt det enkelte lag. Og i denne fasen er målet at treningene skal gå fra å være foreldrestyrt til å være mer profesjonalisert. Vi ønsker derfor at trenere skal ha den nødvendige kompetanse og kursing slik at bredde og sosialt samhold kan kombineres med best mulig utvikling for den enkelte spiller og laget som helhet. 

Samtidig ønsker vi at mange foreldre og andre samarbeidspartnere er involvert rundt laget slik at alle funksjoner blir utført på en best mulig måte.Selv om lagene ikke lenger hører inn under ballsidighetsprinsippet til klubben ønsker vi at spillere skal kunne kombiner håndball med andre idretter. Det krever samarbeid med andre lag og organisasjoner. Ledere rundt det enkelte lag er pålagt å samarbeide med andre klubber for å legge forholdene til rette best mulig for den enkelte spiller. Når lagene tar steget fra ungdomsgruppa og over i dame- og herregruppa ønsker vi at det skal være god rekrutering både til a-lagene og breddelagene våre i dame- og herregruppa.