Aktuelle spilledager

Alle lag vil bli satt opp med kamper på én dag. I klassene fra 2005 til 2008 må dere også regne med minst én dag til sluttspillkamper.

  • Minihåndball: 23.-25.april
  • J/G 2010 og 2011: 14.-22.april + 8.-9.mai
  • J/G 2005-2009: 26.april-12.mai
  • Finaler: 18.mai

Vi tar forbehold om at vi kan utvide antall spilledager og/eller endre på de oppsatte spilledagene dersom det ikke er mulig å gjennomføre kampene som planlagt på grunn av koronarestriksjoner.

Dersom ditt lag ikke kan spille en av de aktuelle dagene, ber vi om at du melder fra om det i påmeldingen.

Påmeldingsavgift

Påmeldingsavgiften til Vårspretten er som følger:

·         Minihåndball – J/G 2012-2014: kr 600,-

·         J/G 2009 og 2011: kr 700,-

·         J/G 2005-2009: kr 800,-

Banestørrelse og antall spillere

J/G 2012-2014: Minihåndball – Fire mot fire på 1/3 bane

J/G 2011: Kortbanehåndball – Fem mot fem på 2/3 bane

J/G 2009-2010: Sekserhåndball – Seks mot seks på full bane

J/G 2005-2008: Vanlig håndball – Syv mot syv på full bane

Spilletider

I innledning og i sluttspillet til og med semifinalen:

J/G f.2009-2011                               1x 15 minutter

J/G f.2007-2009                               1x 20 minutter

J/G f.2005-2006                               1x 25 minutter

I A – og B-finalene:

J/G f.2005-2008                               2x 15 minutter m. 5 min pause

Minihåndball:

Alle klasser                                       1x 15 minutter

Puljer og puljespill

Lagene vil bli inndelt i puljer på 3 – 5 lag. I puljene spilles det enkel serie og de to beste lagene går til A-sluttspill. De resterende lagene går til B-sluttspill.

Det vil ikke bli B-sluttspill hvis det er påmeldt elleve lag eller mindre i en klasse.

I minihåndball og J/G 2009-2011 spiller alle lag minst tre kamper og det arrangeres ikke sluttspill.

Vi tar forbehold om sammenslåing av klasser. Hvis vi i en klasse får mindre enn fire lag påmeldt, arrangeres det ikke turnering i denne klassen.  

Ved poenglikhet i puljespillet avgjøres rekkefølgen slik:

a) Poeng i innbyrdes kamper.

b) Målforskjell i innbyrdes kamper.

c) Flest scorede mål i innbyrdes kamper

d) Målforskjell i samtlige kamper i puljen.

e) Flest scorede mål i samtlige kamper i puljen.

f) Loddtrekning

Lag som ikke møter til en eller flere av de innledende kampene, kan ikke gå videre og lagets resultater teller ikke.

Sluttspill

Ved uavgjorte kamper i sluttspillet avgjøres kampene ved ”sudden death” på følgende måte: Det gjennomføres loddtrekning om hvilket lag som skal ta avkast. Det laget som får det første målet vinner. Hvis ikke kampen er avgjort etter 5 minutters spill, blir resultatet avgjort ved straffekastkonkurranse i klassene J/G 2004 og 2005, og ved myntkast i de øvrige klassene 

Dommere

Kampene i klassene fra og med J/G født 2004 til og med 2008 ledes av godkjente aktive dommere fra NHF Region Vest.

Jury og protester

Det oppnevnes en jury på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Denne behandler eventuelle protester. Den skriftlige protesten må leveres turneringsledelsen umiddelbart etter kampslutt. Protestgebyr: 700 kr.        

Deltakere

Hvis et lag har påmeldt flere lag i samme årsklasse kan en spiller kun delta på et av lagene. Dette gjelder for J/G født 2008 eller eldre. Før første kamp i turneringen skal det leveres navneliste over samtlige ledere og spillere på laget. Listen ajourføres hvis nye spillere kommer til. Vi presiserer at ved klubbskifte kan ikke spilleren delta for sin nye klubb før NHF har publisert overgangen.

Ordensregler

All bruk av alkohol er forbudt. Garderober skal forlates i den stand man fant dem i. Lederne er ansvarlig for at lagene rydder etter seg. Vi minner om at kun tubeklister er tillatt, og da kun for J/G 2004 og 2005.

Premiering

Finalistene i såvel A- som B-sluttspill vil bli personlig premiert i samtlige klasser. Premieringen er begrenset til 13 spillere per lag. I tillegg blir det pokaler til finalistene i A-sluttspillet.

I minihåndball og i klassene født 2009-2010 blir det ikke kåret noen vinner. Alle deltakerne blir premiert likt. Vi presiserer at premieringen er begrenset til åtte spillere pr. lag i minihåndballturneringen. (Er det flere ønsker vi forhåndsmelding)