Oppdatert informasjon om koronaviruset

Foto: NTB Scanpix

Oppdatert informasjon

Oppdatert søndag 7. februar

Etter pressekonferansen fra Bergen Kommune søndag formiddag Bjørnarhallen stenge for all håndballaktivitet ut til og med 14. februar. Dette medfører at håndballtreninger og kamper i dette tidsrommet vil bli avlyst eller utsatt. Det er lagt ned forbud mot all organisert trening, dermed er det heller ikke lov å samle lagene å trene sammen ute. Det er likevel muligheter for å være kreative i treningsarbeidet. Kanskje kan man organisere digitale treninger med lagene? 

Vi tar forbehold at ting kan endres på kort tid og at det kommer andre anmodninger fra Bergen Kommune eller Hånballforbundet i løpet av de neste dagene.

Videre oppfordrer vi alle til å følge Folkehelseinstituttet sine forholdsregler for å forebygge smitte: 

  • Personer som er syke bør unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
  • Man bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.
  • Når du hoster eller nyser bør dette gjøres i et papirlommetørklé, som deretter kastes etter bruk. Vask så hendene. Dersom du ikke har slikt lommetørklé, bør du hoste eller nyse i albukroken.
  • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
  • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig.
  • Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Dersom du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset, bør du ta kontakt med din egen fastlege på telefon for råd og avtale om undersøkelse. Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116117.
  • Norges Håndballforbund anbefaler at lag og klubber ikke benytter spillere som har symptomer på luftveisinfeksjon.
  • Følg med på Folkehelseinstituttet og Norges Håndballforbund sine nettsider for oppdatert informasjon.
 
Du finner ytterligere informasjon ved å følge denne linken. 


Informasjon fra Folkehelseinstituttet finner du her