VELKOMMEN TIL VÅRSPRETTEN 2019

I.L. Bjørnar inviterer med dette til klubbens tradisjonelle vårturnering. Det er i år 45. gangen vi arrangerer. Vårspretten er blant årstidens sikreste tegn og byr på håndballglede for gutter og jenter en hel måned i Bjørnarhallen og Haukelandshallen. Invitasjonen til hovedturneringen går til lag i klassene Jenter/Gutter født 2003 til 2009.

Minihåndball spilles i klassene som er født 2010 til 2012. Blandete lag (BL) kan meldes på i minihåndballturneringen. Disse lagene må regne med enten å spille i sin årsklasse mot guttene eller i årsklassen over mot jentene.

NB! Vårsprettens aldersbestemmelser regnes etter årsklassen i Regionsserien 2019/2020!

Vi tar forbehold om sammenslåing av klasser. Hvis vi i en klasse får mindre enn fire lag påmeldt, arrangeres det ikke turnering i denne klassen.

 

Aktuelle spilledager

Kampene vil bli spilt i Haukelandshallen og Bjørnarhallen: Hver dag i perioden 24/4 til og med 21/5, unntatt 30/4,1/5,12/5 ,16/5, 17/5, 18/5 og 19/5.

Minihåndball lørdag 27/4 og søndag 28/4 – samt eventuelt onsdag 25/4, torsdag 26/4 og fredag 27/4 – i Bjørnarhallen.

J/G født 2008 og 2009 spiller alle kampene sine samme dag i Bjørnarhallen. Følgende dager vil bli brukt: 3/5,4/5,5/5, 10/5, 11/5, 20/5 og 21/5.

Avhengig av påmeldingen i minihåndball, kan også 25/4, 26/4 og 27/4 kunne tas i bruk.

Hvis andre dager må brukes vil lagene bli kontaktet.

Påmelding

Påmelding av lag må være oss i hende 18.mars 2019 Hvis vi får for mange lag påmeldt, vil lagene komme med i den rekkefølge de meldes på.

Startkontingent for lag født 2005-2009 er 700,-

For lag født 2003-2004 er startkontingenten 800,

Startkontingent for minihåndball: Kr 600

Påmelding gjøres via Vårsprettens turneringsside:

https://www.profixio.com/reg/varspretten-2019

Det vil også lenkes til påmeldingssiden fra våre hjemmesider www.bjornar.no 

Ved ønske om manuell påmelding eller ved spørsmål om påmeldingen, kan du ta kontakt med turneringsleder Svein Arne Myklebust 

E-post: pamelding@bjornar.no 

Mobil: 411 92 479

Fra tidligere år vet vi at lagene ønsker å konsentrere innledningskampene til en dag. Dette vil vi gjennomføre i år også.

DET ER DERFOR VIKTIG Å FÅ VITE OM DET ER DATOER LAGENE IKKE KAN SPILLE. DETTE KAN DU LEGGE INN INFORMASJON OM VED PÅMELDING.

Betaling og kontaktinformasjon

Betaling av startkontingent til konto 3624 55 54898. Bankadresse er den samme som påmeldingsadressen.

Ønskes informasjon om turneringen, kontakt Svein Arne Myklebust

Spilletid

I innledning og i sluttspillet til og med semifinalen:

J/G f.2009-2008 

J/G f.2007-2005 

J/G f.2004-2003 

I A – og B finalene: J/G f.2007-2003 

Minihåndball

Alle klasser 

1x 15 minutter

1x 20 minutter

1x 25 minutter

2x 15 min. m. 5 minutters pause

 

 1x 15 minutter

Puljespill

Lagene vil bli inndelt i puljer på 3 – 5 lag. I puljene spilles det enkel serie og de to beste lagene går til A-, de resterende til B-SLUTTSPILL. Ved poenglikhet i puljespillet avgjøres rekkefølgen slik:

a) Poeng i innbyrdes kamper.
b) Målforskjell i innbyrdes kamper. c) Flest scorede mål i innbyrdes kamper
d) Målforskjell i samtlige kamper i puljen.
e) Flest scorede mål i samtlige kamper i puljen.
f) Loddtrekning.

Lag som ikke møter til en eller flere av de innledende kampene, kan ikke gå videre og lagets resultater teller ikke.

NB! Det vil ikke bli B-SLUTTSPILL hvis det i en klasse er påmeldt 11 lag eller mindre. I minihåndball og J/G født 2008-2009 spiller alle lag minst tre kamper og det arrangeres ikke sluttspill.

Sluttspill

Ved uavgjorte kamper i sluttspillet avgjøres kampene ved ”sudden death” på følgende måte: Det foretaes loddtrekning om hvilket lag som skal ta avkast. Det laget som får det første målet vinner. Hvis avgjørelsen ikke foreligger etter 5 minutters spill, blir resultatet avgjort ved straffekastkonkurranse i følge NHF sine regler for J/G født 2003-2004 og ved myntkast i de øvrige klassene.

Dommere

Kampene i klassene fra og med J/G født 2003 til og med 2007 ledes av godkjente aktive dommere fra NHF Region Vest-Norge.

Jury og protester

Det oppnevnes en jury på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Denne behandler eventuelle protester. Den skriftlige protesten må leveres turneringsledelsen umiddelbart etter kampslutt. Protestgebyr: 700 kr.

Deltakerne

Hvis et lag har påmeldt flere lag i samme årsklasse kan en spiller kun delta på et av lagene. Dette gjelder for J/G født 2007 eller eldre. Før første kamp i turneringen skal det leveres navneliste over samtlige ledere og spillere på laget. Listen ajourføres hvis nye spillere kommer til. Vi presiserer at ved klubbskifte kan ikke spilleren delta for sin nye klubb før NHF har publisert overgangen.

Ordensregler

All bruk av alkohol er forbudt. Garderober skal forlates i den stand man fant dem i. Lederne er ansvarlig for at lagene rydder etter seg. Vi minner om at kun tubeklister er tillatt, og da kun for J/G f.2003 og J/G f.2004.

Premiering

Finalistene i såvel A- som B-sluttspill vil bli personlig premiert i samtlige klasser. I tillegg blir det pokaler til finalistene i A-sluttspillet. Vi vil i år ikke dele ut bestemannspremier i finalekampene. I minihåndball og i klassene født 2008-2009 blir det ikke kåret noen vinner. Alle deltakerne blir premiert likt. Vi presiserer at premieringen er begrenset til åtte spillere pr. lag i minihåndballturneringen. (Er det flere ønsker vi forhåndsmelding) Det deles ut en vandrepokal som tilfaller det beste idrettslaget i turneringen.