Bjørnarspiller påvist Covid-19

korona

Bjørnarspiller påvist Covid-19

En håndballspiller påvist smittet. Bjørnar Håndball har blitt informert om at en aktiv spiller i klubben har fått påvist coronasmitte.

Satt i karantene

Spilleren er selvfølgelig satt i isolasjon og lagene som har vært i kontakt med spilleren har blitt satt i karantene og testes i henhold til Bergen Kommune sine retningslinjer. 

Retningslinjer og tiltak

Så vidt vi vet har derfor alle direkte berørte fått informasjon om hvilke retningslinjer og tiltak de skal forholde seg til. Vi kan dessverre ikke svare på spørsmål om hvem som skal i karantene og hvem som bør teste seg. Dette er det Smittevernkontoret i kommunen som jobber med og de tar kontakt med de det gjelder.

Driften av klubben ellers går som «normalt» og følger de generelle reglene for smittevern i kommunen. Vi forstår at dette skaper usikkerhet og mange spørsmål, men vi kan bare forsikre om at vi følger alle de pålegg og råd vi får fra helsefaglig hold i kommunen. Vi har et høyt fokus på smittevern under kamp og trening, og har satt inn tiltak som er strengere enn de krav kommunen stiller til oss. Vi ber likevel alle aktive spillere, foreldre og trenere om at dere i denne tiden er ekstra påpasselig med å følge de retningslinjer og pålegg som dere finner oppslått i Bjørnarhallen , og følger de instrukser hallvaktene gir dere. Så satser vi på at vi sammen skal få stoppet smitten og at vi etter hvert kommer tilbake til en mer normal hverdag.

Mvh
Nils Magne Garnes
Styreleder i Bjørnar Håndball

Avstand, karantene og isolering. Informasjon finner du her: link Foto: FHI