Bli kjent med Klubbhåndboken

Til spillere, trenere, ledere, miljøkontakter, dommere, frivillige, foresatte, foreldre, publikum og supportere i Bjørnar Håndball.

Vi oppfordrer til at dere alle gjør dere kjent med idrettslagets slagord, visjon, formål, grunnverdier og overordnet mål.

Disse er beskrevet i kapittel 4 i «Klubbhåndbok for idrettslaget Bjørnar håndball». 

 

Vi trenger retningslinjer for alle som er på og utenfor en håndballbane. Det er viktig at retningslinjene gjøres kjent og disse finner dere i kapittel 6 i klubbhåndboken.

Vi oppfordrer alle til å etterleve «Trygg på trening», «Fair Play» og «Foreldrevett».

Vi minner om at alle nye voksne rundt lagene, herunder trenere og miljøkontakter, skal meldes til klubben sammen med kopi av godkjent politiattest.

 

Idrettslaget er avhengig av at alle stiller til dugnad. For alle gjelder dette i form av loddsalg ifm «Bjørnarlotterier» og i Bjørnarhallen ifm kamper og turneringer (kiosk, billettsalg, parkeringsvakt, sekretariat, etc). Det er miljøkontakter for de enkelte lag som følger opp dugnad for det enkelte lag. Vi håper at alle stiller og støtter opp om dette felles dugnadsarbeidet. Dugnadslister for sesongen finner du her

 

Styret & administrasjon

05.10.2022