Il Bjørnar, Bjørnar Håndball og Bjørnarhallen

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Dager
Timer
Minutter
Sekunder

Årsmøte

Årsmøtet er klubbens øverste organ, og  vi oppfordrer alle medlemmer over 15 år til å delta for å fremme sine syn på hvor veien videre for klubben skal gå. 

Årsmøte vil foregå i Bjørnarhallen 17.03.21 kl. 19:00 på møterommet med god avstand mellom hver stol. Kommer det for mange vil vi flytte møte ut i hallen. Kommer det nye restriksjoner som gjør at man ikke kan delta fysisk, vil vi kalle inn til Teams møte.

Saksliste

Stemmerett

Godkjenne dei som har stemmerett

Innkalling, saksliste og møteregler

Godkjenne innkalling, sakliste og møteregler

Protokollen

Velje dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under på protokollen

Årsmelding

Handsame idrettslaget si årsmelding, irekna gruppeårsmeldingar

Rekneskap

Handsame idrettslaget sin rekneskap i revidert stand

Forslag og saker

Handsame forslag og saker

Medlemskontigent

Fastsetje medlemskontigenten

Budsjett

Vedta idrettslaget sitt budsjett

Organisasjonsplan

Handsame idrettslaget sin organisasjonsplan

Styremedlemmar

Gjere val av styremedlemmar