Dommere

Dommere i Bjørnar

Dommerkontakt
Andrea Myhre Svendheim
Dommerkontakt
900 14 640
olinemyhre2301@gmail.com
Dommernivå: 6
Observatør: 9

 

 

Obligatorisk dommerkurs

I Bjørnar er det obligatorisk at spillere som er 15 år, har barnekamplederkurs. Det vil si at de er kvalifiserte til å dømme mini og opp til og med j/g 10-11.

Utvikle deg som dommer

Dommere som ønsker å satse og utvikle seg som dommere, får tilbud om å være med i de forskjellige utviklingsgruppene.
Det er 3 utviklingsmiljøer i region vest; Regional Utvilkingsmiljø 1, 2 og 3 (RUM1, RUM2, RUM3).

Link til info: 
https://www.handball.no/regioner/region-vest/kampaktivitet/dommer/utviklingsmiljoer/

Relaterte linker:
https://www.facebook.com/RVNdommerinfo/

https://www.facebook.com/nhf.rvn/