Il Bjørnar innbyr for 57. gang til miniturnering i Bjørnarhallen for jenter og gutter 6-7 år. Turneringen spilles etter klubbens Ballsidighetsprinsipp, hvor det spilles en omgang håndball og en omgang fotball. Vi ønsker lag fra alle klubber velkommen til en dag i idrettsgledens navn. Mer info om HAFO SparebankenVest turnering og påmelding finner du under.

Klasser:
J 7 og G 7 født 2011 eller senere.
J 6 og G 6 født 2012 eller senere.
Blandete lag (BL) kan meldes på. Hvis vi ikke får nok lag til å lage egne puljer, vil vi la disse lagene enten spille i sin årsklasse mot guttene eller i årsklassen over mot jentene.

Spilledag:
Søndag 25/11 2017. Hvis vi får mange påmeldte lag vil vi også bruke lørdag 24/11. Vi vil etterstrebe at alle lagene vil få spille alle sine kamper på samme dag.

Spilletid:
2×10 minutter. Først 10 min. håndball og deretter 10 min. fotball.

Antall kamper: 
Alle lag spiller minst 3 kamper.

Premiering:
Det blir ikke kåret noen vinner. Alle deltagerne premieres likt. Laget kan bestå av inntil 8 spillere, men vi anbefaler kun 6 spillere slik at alle får spille mest mulig. 4 av disse kan være på banen samtidig. Det oppfordres til at laget spiller med fire spillere i angrep, slik at målvakt blir med i angrepsspillet. Alle på laget skal spille tilnærmet like mye, og alle kan spille målvakt i løpet av kampen. Det spilles ikke med draktfarge for målvakten.

Startkontigent:
SparebankenVest betaler startkontigent for alle lag. Men vi forbeholder oss retten til å bøtelegge lag som trekker seg etter at terminlisten er sendt ut. (300kr pr lag).

For informasjon:
Ring Svein Arne Myklebust mobil 41192479

Dommere:
IL Bjørnar vil stille dommere til arrangementet.

Tidsfrist:
Påmelding av lag må være oss i hende innen 8/11 -2018.

 

Kampoppsett