Kontigent 2015

Kontingent i Bjørnar Håndball blir bestemt av årsmøtet i IL Bjørnar. Denne er i år satt til følgende satser:

Medlemstype Vedteken kontingent
Støttemedlem 800
Barn 0-12 år 1350
Ungdom 13-16 år 1650
Junior 17-19 år 1700
Senior 20 år + 2400
Familie ¤ 2800
Lagleiar/Trener/Tillitsvald 1

¤ Definisjon av «familie»: Foresatte og barn som er medlemmer i klubben. Når barn når senioralder, skal medlemmet selv betale kontingent. Medlemmer har selv ansvar for å melde inn ønske om å betale familiekontingent.

OBS! Junior- og seniormedlemmer i Arna-Bjørnar Fotball er ikke medlemmer i IL Bjørnar og kvalifiserer derfor ikke til å dekkes av familiekontingenten.