Vi har inngått et samarbeid med Kanleies.no om utleie av stillashengere.

Foto: Kanleies.no

Samarbeid med Kanleies.no

Vi har inngått et samarbeid med utleieselskapet Kanleies.no! De er et innovativt utleiefirma med en digitalisert løsning for bestilling, henting og levering av utstyr – og en andel av prisen for hver utleie går tilbake til IL Bjørnar Håndball

Stillas på tilhenger

Foreløpig tilbyr de utleie av stillas på tilhenger, men ønsker selv å utvide inventaret etter hvert.

Det gir klubben gode muligheter til ekstra inntjening gjennom å formidle utleie av utstyr til venner og bekjente. For hver utleie som gjøres, kan brukeren velge vårt idrettslag som mottaker av midler.

Kjenner du noen som trenger stillas? Send dem til Kanleies.no, og be dem velge vårt idrettslag når de bestiller.

 
Om Kanleies.no

Kanleies.no gir idrettslag og frivillige organisasjoner nyskapende løsninger for desentralisert utleie av utstyr – noe som gjør det enklere for deg som kunde å hente og levere utstyret.

Det er ikke alt som er gunstig å eie, hverken for privatpersoner eller miljøet. Utstyr som stort sett står ubrukt i hverdagen, eller gjerne bare brukes én gang, vil det være gunstigere å leie – både for økonomi og natur.

Kanleies.no sin løsning gjør at du selv kan administrere hele utleieprosessen: bestilling, henting og levering. Dette eliminerer unødvendige kostnader og ressursbruk.

For hver utleie gir vi kunden muligheten til å støtte et idrettslag vi har avtale med. Risikofritt og enkelt for lag og organisasjoner – praktisk og bærekraftig for deg som forbruker. Idrettslaget tjener penger når du leier gjennom dem. På den måten blir dine egne prosjekter til “dugnad” for idrettslaget!