STØTTEAPPARAT

Hovedtrener 3. divisjon

Oddvar Jakobsen
411 70 00

Assistenttrener 3.divisjon

Øystein Haldorsen
414 08 886

Hovedtrener J. 17/20

Stephanie Børhaug
932 27 100
stephanie@bjornar.no

Assistenttrener J. 17/20

Miriam C. Høisæter

915 20 402

DAMEGRUPPEN

Leder damegruppen

Renate Svendheim