Målvakt

 • På denne siden finner du et utvalg av øvelser som kan brukes i treningsarbeidet med målvakter. 
 • Nytt utvalg ca. annenhver uke. 
  Noen nye og noen kjente øvelser. 
 • Trenere oppfordres til å gi målvaktene oppmerksomhet på trening. 
 • Videoer til alle øvelser - ta med mobilen på trening og vis målvaktene. 
 • På samlingene går vi gjerne gjennom noen av øvelsene, samt andre ideer og tenikker i målvaktsarbeidet. 
  Trenere oppfordres til å bli med.
 • Bruk gjerne målvaktskolen.no i eget treningsarbeid. 

Neste målvaktsamling:

Uke 49-50

Gjennomføring:

 • Varier med sidelengs skyv og skyv hvor tanken er å redde skudd høyt i målet.
 • Bruk gjerne en stol i stede for kasse.

Fokus for målvakt:

 • Trykk ned gjennom gulvet.
 • Hold god høyde ved utfall oppe. 

Gjennomføring:

 • Kort pause (5 sek) mellom hver runde. 

Fokus for målvakt:

 • Bruk kortest mulig tid på gulvet før fraskyvet.
 • Skyv maksimalt.
 • Varier høyden i sideskyvet.

Gjennomføring:

 • To rekker i midtsektor.
 • Kun rette skudd.
 • Pådrag git målvakt tid til å komme i posisjon igjen. 

Fokus for målvakt:

 • Finne utgangposisjon etter hvert skudd.
 • Maksimale skyv. 
 • Blikket på ball. 

Uke 47-48

Gjennomføring:

 • 5-6 utfall før man bytter fot. 

Fokus for målvakt:

 • Eksplosivt utfall.
 • Kne skal søke arm, ikke omvendt. 
 • Strekk ut hofta.  
 • Varier med kort eller langt opptrekk.

Gjennomføring:

 • Kort pause (5 sek) mellom hver runde. 

Fokus for målvakt:

 • Blikk og brystkasse opp og frem når man får kontroll på øvelsen.
 • Små raske skritt. 

Gjennomføring:

 • To rekker i sidesektor.
 • Kun rette skudd.
 • Gi målvakt tid å komme i posisjon.

Fokus for målvakt:

 • Finne posisjonen midt i målet i forhold til skytter.
 • Maksimale skyv. 
 • Blikket på ball. 

Uke 45-46

Gjennomføring:

 • Sett gjerne et merke på stolpe, ha som mål å nå så høyt som mulig. 

Fokus for målvakt:

 • Eksplosivt utfall. 
 • Blikk på tenkt ball. 
 • Tå i utfallsretning. 

Gjennomføring:

 • Kort pause (5 sek) mellom hver runde. 

Fokus for målvakt:

 • Eksplosivitet i utfall. 
 • Blikk og brystkasse opp og frem.
 • Små raske skritt. 

Gjennomføring:

 • To rekker i sidesektor.
 • Kun rette skudd.
 • Første skudd opp, andre skudd ned. Pause etter to skudd.  

Fokus for målvakt:

 • Finne posisjonen midt i målet i forhold til skytter.
 • Maksimale skyv. 
 • Blikket på ball. 

Uke 43-44

Gjennomføring:

 • Bruk vest eller ullsokk i stede for rullebrett. 

Fokus for målvakt:

 • Rolige bevegelser.
 • Fokus på stabilitet i hofte.
 • Hoften skal beveges i fartsretning, skal ikke bare sette seg på baken. 

Gjennomføring:

 • 5-8 repetisjoner på hver side før lengre pause. 
 • Bruk gjerne en benk i stede for kasse.

Fokus for målvakt:

 • Eksplosivitet i utfall. 
 • Strekk godt ut stamfoten.
 • Ikke knekk i hoften. 

Gjennomføring:

 • To rekker i midtsektor..
 • Kun rette skudd.
 • God avstand mellom skudd. Målvakt skal komme på plass for hvert skudd. 

Fokus for målvakt:

 • Finne posisjonen midt i målet i forhold til skytter.
 • Maksimale skyv. 
 • Blikket på ball. 

Uke 40-42

Gjennomføring:

 • Foten skal løftes opp med tåspissen pekende i utfallsretningen.

Fokus for målvakt:

 • Rolige bevegelser.
 • Fokus på stabilitet i hofte.
 • Pass på at hoften ikke «faller» ut i opptrekket.

Gjennomføring:

 • Varier med sidelengs skyv og skyv hvor tanken er å redde skudd høyt i målet.
 • Bruk gjerne en stol i stede for kasse.

Fokus for målvakt:

 • Trykk ned gjennom gulvet.
 • Hold god høyde ved utfall oppe. 

Gjennomføring:

 • To rekker i sidesektor.
 • Styrte skudd, lavt i kort og høyt i langt.
 • God avstand mellom skudd. Målvakt skal komme på plass for hvert skudd. 

Fokus for målvakt:

 • Finne posisjonen midt i målet i forhold til skytter.
 • Maksimale skyv. 
 • Blikket på ball. 

Uke 38-39

Gjennomføring:

 • Foten skal løftes opp og føres rett utover med tåspissen pekende i utfallsretningen.
 • Tøy lett før foten føres tilbake.

Fokus for målvakt:

 • Rolige bevegelser.
 • Fokus på stabilitet i hofteledd. 

Gjennomføring:

 • I midtsektor.
 • To og to skudd med liten pause før neste doble skudd.
 • Første skudd er høyt i mål, skytter velger selv side.
 • Skudd nummer to er motsatt side lavt i målet.
 • 3-5 utfall hver side før lengre pause. 

Fokus for målvakt:

 • Blikket på ball.
 • Maksimale skyv. 
 • Tåspiss i utfallsretning.

Gjennomføring:

 • Start fra sideback posisjon. 
 • Kjegle 1: skudd ved nærmeste stolpe. Kjegle 2: skudd ved bortre stolpe. 
 • Kjegle 3: Fritt høyt i målet. 
 • Kjegle 4: skudd ved bortre stolpe. 
 • Kjegle 5: Skudd ved nærmeste stolpe.
 • God avstand mellom skudd.

Fokus for målvakt:

 • Finne posisjonen midt i målet i forhold til skytter.
 • Maksimale skyv.