Medlemsmøte hos Arna Rotary

Mandag kveld hadde Arna Rotary en samling med medlemmer fra lokalområdet. Styreleder i Idrettslaget Bjørnar Arild Litlekalsøy og Daglig leder Renate Svendheim var blant deltakerne på medlemsmøtet. 

Deltakerne diskuterte ulike samfunnsmessige temaer og planla fremtidige samarbeidsprosjekter. Det var også en presentasjon om IL Bjørnar som understreket viktigheten av idrett og ungdomsengasjement i lokalsamfunnet. 

Arna Rotary, kjent for sitt engasjement i lokalsamfunnet og ulike veldedige prosjekter, fortsetter å være en viktig arena for samarbeid og nettverksbygging i Arna-området. Møtene deres tilbyr en plattform for utveksling av ideer og fremmer felles prosjekter til fordel for samfunnet.

For mer informasjon om Arna Rotary, deres møter og aktiviteter, kan du besøke deres nettside og følge dem på Facebook.